Australija planuoja prisijungti prie Taline veikiančio NATO kibernetinio saugumo centro
Aus­tra­li­ja pir­ma­die­nį par­eiš­kė pla­nuo­jan­ti pri­si­jung­ti prie Ta­li­ne vei­kian­čio NA­TO bend­ros ki­ber­ne­ti­nės gy­ny­bos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (CCDCOE), nau­jie­nų agen­tū­rai BNS pra­ne­šė šio cen­tro at­sto­vas spau­dai.

Australijos vyriausybė apie šį savo sprendimą paskelbė atidarydama savo ambasadą Taline. Ši ambasada veiks du mėnesius per metus.

„Australijos prisijungimas prie šio Centro išplės vienodai mastančių šalių bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje už euroatlantinio regiono ribų ir pavers šį Centrą tikru pasauliniu centru“, – sakoma Aljanso Kibernetinės gynybos kompetencijos centro vadovės Merle Maigre pranešime spaudai.

„CCDCOE visoms NATO sąjungininkėms suteikia galimybę dalyvauti kuriant kibernetinės apsaugos darbo metodus naujomis tarpdisciplininėmis priemonėmis“, – sakė M. ??igre.

Taline veikiančio kibernetinio saugumo centro NATO ekspertai 2013 metais sudarė kibernetinės gynybos „Talino vadovą“ (The Tallinn Manual). Šiame dokumente rašoma apie elektroninį karą tarptautinės teisės kontekste, siekiant parodyti, kaip apsaugoti ligonines, privačius asmenis ir neutralias šalis vykstant karui mūsų informacinėje eroje. Vėliau buvo išleistas šio vadovo papildymas.

NATO bendros kibernetinės gynybos kompetencijos centras kaip savarankiška tarptautinė organizacija vykdo taikomuosius tyrimus, atlieka analizę ir mokymus bei šios rūšies specialistų ruošimą.

Kiekvieną pavasarį į Taline vykstančią kibernetinio saugumo konferenciją „CyCon“ atvyksta daugiau nei 500 ekspertų iš viso pasaulio. Jie atstovauja įvairioms vyriausybėms, gynybos pajėgoms, privačioms įmonėms, universitetams.

Centras kasmet rengia didžiausius pasaulyje kibernetinio saugumo pratybas „Locked Shields“.

Prie CCDCOE jau prisijungė 20 šalių, įskaitant Austriją, Belgiją, Britaniją, Vengriją, Vokietiją, Graikiją, Ispaniją, Italiją, Latviją, Lietuvą, Nyderlandus, Lenkiją, Slovakiją, JAV, Turkiją, Suomiją, Prancūziją, Čekiją, Švediją ir Estiją.

Neseniai apie norą prisijungti prie Centro pranešė Japonija ir Norvegija. Antradienį prie šio centro prisijungs ir Portugalija.