Atskleisti dokumentai patvirtino Ekvadoro planus dėl Juliano Assangeo
Ne­se­niai pa­skelb­ti Ek­va­do­ro val­džios do­ku­men­tai at­sklei­dė ori­gi­na­lų ban­dy­mą iš­lais­vin­ti vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čio tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­ją Ju­lia­ną As­san­ge'ą iš jam prie­globs­tį su­tei­ku­sios ša­lies am­ba­sa­dos Lon­do­ne – pa­skir­ti jį pa­ta­rė­ju Ki­to at­sto­vy­bė­je Mask­vo­je.

Tačiau 47-erių australo, buvusio kompiuterių įsilaužėlio, naujoji karjera tarptautiniuose santykiuose tuoj pat užsibaigė, nes britų valdžia vetavo jo diplomatinį statusą ir iš esmės uždraudė jam eiti tokias pareigas Rusijoje.

Minėtus dokumentus vėlai antradienį paviešino Ekvadoro opozicijos įstatymų leidėja Paola Vintimilla, nepritarianti Ekvadoro vyriausybės sprendimui suteikti J. Assange'ui pilietybę. Ši pažyma iš esmės patvirtina neseniai išleistą britų laikraščio „The Guardian“ pranešimą, kad Kitas mėgino atlikti tokį sudėtingą manevrą prieš pačias praėjusių metų Kalėdas.

Rusijos diplomatai šią žinią vadina „melaginga naujiena“, bet dokumentai rodo, jog „WikiLeaks“ įkūrėjas buvo trumpam paskirtas „politiniu patarėju“ Ekvadoro ambasadoje Maskvoje ir turėjo gauti 2 tūkst. JAV dolerių (1,7 tūkst. eurų) mėnesinį atlyginimą. Remiantis šia pažyma, Ekvadoras netgi prašė išduoti jam diplomatinę tapatybės kortelę, bet tokie planai buvo sužlugdyti, kai juos vetavo Londonas.

2017-ųjų gruodžio 21-osios JK užsienio reikalų ministerijos laiške pabrėžiama, kad britų pareigūnai „nelaiko pono Juliano Assange'o tinkamu misijos nariu“.

P. Vintimillai pateiktoje aštuonių puslapių pažymoje, kurioje apibendrinamas visas šis epizodas, pažymima, kad planų paskirti J. Assange'ą diplomatiniu darbuotoju po kelių dienų buvo atsisakyta.

„WikiLeaks“ kol kas neatsakė į naujienų agentūros AP užklausas, o Britanijos URM ir Rusijos ambasada Londone atsisakė komentuoti situaciją.

J. Assange'o santykiai su Rusijos valdžia sulaukė didelio dėmesio po 2016-ųjų JAV prezidento rinkimų, kurių išvakarėse Maskvos agentai tariamai perdavė „WikiLeaks“ kandidatės į prezidentus Hillary Clinton rinkimų štabo nutekintų laiškų, taip mėgindami pakreipti balsavimą jos varžovo Donaldo Trumpo naudai.

J. Assange'as neigia gavęs iš Rusijos dokumentų ar parėmęs D. Trumpo kampaniją, nors daugėja įrodymų, kad jis veikiausiai gavo medžiagos tiesiai iš Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU bei koordinavo žiniasklaidos strategija su D. Trumpo sūnumi Donaldu Trumpu jaunesniuoju.

Praėjusį mėnesį AP paskelbė „WikiLeaks“ vidaus susirašinėjimo dokumentų, rodančių, kad J. Assange'as mėgino persikelti į Rusiją dar 2010-asiais.