Atsistatydina vyriausiasis JAV diplomatas Europos reikalams
JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jas Eu­ro­pos ir Eu­ra­zi­jos rei­ka­lams Wes­sas Mit­chel­las at­ei­nan­tį mė­ne­sį pa­si­trauks iš par­ei­gų, tvy­rant įtam­pai su Se­no­jo že­my­no ly­de­riais, ke­lian­čiais klau­si­mų dėl Ame­ri­kos pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po įsi­pa­rei­go­ji­mų is­to­ri­niams al­jan­sams, an­tra­die­nį pra­ne­šė dien­raš­tis „The Was­hing­ton Post“.

Anot politikos ekspertų, šis atsistatydinimas sukels nerimo ir Lietuvoje, kur diplomatas yra lankęsis ne kartą.

41 metų W. Mitchellas sausio 4-ąją datuotame atsistatydinimo rašte, įteiktame valstybės sekretoriui Mike'ui Pompeo, savo sprendimą aiškino asmeninėmis ir profesinėmis priežastimis. Paskutinė jo darbo diena dabartiniame poste bus vasario 15-oji.

„Administracijai baigiant antruosius savo darbo metus jaučiu, kad užbaigiau, ką buvau užsibrėžęs priimdamas šias pareigas“, – rašo diplomatas. Jis pabrėžė, kad padėjo išplėtoti santykių su Europa strategija, taip pat pagelbėjo M. Pompeo perimti diplomatijos vadovo postą, kai iš jo pernai kovą buvo atleistas Rexas Tillersonas.

„Taigi, manau, kad man atėjo metas praleisti daugiau laiko su savo jaunaisiais šeimos nariais, per kelis pastaruosius mėnesius daug dienų ištvėrusius be manęs“, – pridūrė jis.

Duodamas interviu „The Washingon Post“ W. Mitchellas sakė, kad jo atsistatydinimas nėra protestas prieš D. Trumpo administracijos politiką arba jos užsienio politikos kryptį. Jis taip pat gyrė M. Pompeo lyderystę ir viziją.

„Visiškai palaikau jį, jo atliekamą darbą, lyderių komandą čia, (Valstybės departamente), – aiškino W. Mitchellas. – Tačiau jaučiuosi jau atlikęs, ką padaryti atėjau. Šiuo metu mano vaikai turi daugiau teisių į mano laiką negu visuomenė.“

2017 metų rugsėjį W. Mitchellas tapo pirmuoju Senato patvirtintu D. Trumpo administracijos valstybės sekretoriaus pavaduotoju. Jis taip pat bus pirmasis atsistatydinęs D. Trumpo paskirtas pareigūnas.

W. Mitchellas prisidėjo prie viršinės aukšto rango pareigūnų, palikusių D. Trumpo administraciją, jai pradedant trečiuosius darbo metus. Jis baigs darbą praėjus beveik metams po to, kai ankstesnis prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Herbertas Raymondas McMasteris, su kurio pagalba W. Mitchellas buvo įtrauktas į administraciją, buvo netikėtai atleistas.

Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala BNS sakė, kad W. Mitchellas „garsėjo kaip puikiai regioną, Rusijos politiką, Ukrainos reikalus išmanantis ekspertas“.

„Ne kartą jis yra ir pats lankęsis Lietuvoje. Todėl šis pasitraukimas prisidės prie nerimo, kad Trumpo administracijoje mažėja patyrusių specialistų, kurių požiūris į transatlantinius santykius ir sąjungininkus nekėlė abejonių“, – BNS sakė politologas.