Atsistatydina Donaldo Trumpo advokatas Ty Cobbas
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pa­grin­di­nis ad­vo­ka­tas Ty Cob­bas, at­sa­kin­gas už rea­ga­vi­mą į spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio vyk­do­mą ty­ri­mą dėl nu­ma­no­mo Ru­si­jos ki­ši­mo­si į 2016 me­tų rin­ki­mus, mė­ne­sio ga­le šias par­ei­gas už­leis Em­me­tui Floo­dui, pre­zi­den­to Bil­lo Clin­to­no ap­kal­tos by­los ve­te­ra­nui, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Bal­tie­ji rū­mai.

„Emmetas Floodas prisijungs prie Baltųjų rūmų darbuotojų atstovauti prezidentui ir administracijai prieš raganų medžioklę dėl Rusijos“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sarah Sanders.

E. Floodas atstovavo Billui Clintonui, kai 1998–1999 metais buvo nagrinėjama jo apkaltos byla.

T. Cobbas tapo naujausiu veikėju, paskelbusiu apie pasitraukimą iš prezidento teisininkų komandos, vykstant vidaus debatams, ar D. Trumpas turėtų sutikti būti apklaustas R. Muellerio.

Praeitą savaitę T. Cobbas informavo Baltųjų rūmų administracijos vadovą Johną Kelly, kad jis pasitrauks gegužės mėnesio pabaigoje, nurodė S. Sanders. Atstovė pridūrė, kad T. Cobbas yra „prezidento draugas ir atliko nuostabų darbą“.

T. Cobb perėmė vadovavimą Baltųjų rūmų teisininkų komandai kovą atsistatydinus ankstesniam pagrindiniam advokatui Johnui Dowdui, įsitikinusiam, jog D. Trumpas jo patarimų nepaiso.

J. Dowdas griežtai priešinosi planams apklausti D. Trumpą, bet prezidentas tuo metu, kaip pranešama, buvo linkęs susitikti su specialiuoju prokuroru ir manė, kad tai leistų greičiau užbaigti šį tyrimą.

Praeitą mėnesį prie prezidento teisininkų komandos prisidėjo buvęs Niujorko meras Rudolphas Giuliani. Pranešama, kad jis ketina derėtis su R. Muelleriu dėl D. Trumpo apklausos.

Dienraštis „The Washington Post“ trečiadienį paskelbė, kad R. Muelleris kovą buvo perspėjęs J. Dowdą, kad gali įpareigoti prezidentą duoti parodymus didžiajai žiuri, jeigu atsisakytų būti apklaustas.

Laikraščiui „The New York Times“ nutekinti R. Muellerio komandos klausimai rodo, kad specialusis prokuroras tiria galimą prezidento trukdymą vykdyti teisingumą, kai buvo iš pareigų atleistas ankstesnis Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Jamesas Comey.

R. Muelleris taip pat nori apklausti D. Trumpą, ką jis žino apie savo 2016 metų rinkimų kampanijos padėjėjų mėginimus užsitikrinti Rusijos pagalbą, rodo „The New York Times“ gautas konfidencialus klausimų sąrašas.