Atsistatydina Britanijos „Brexit“ sekretorius
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May ket­vir­ta­die­nį pa­ty­rė itin skau­dų smū­gį, jos „Bre­xit“ se­kre­to­riui Do­mi­ni­cui Raa­bui par­eiš­kus, kad jis „pri­va­lo at­sis­ta­ty­din­ti“ dėl pa­siū­ly­tos iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties.

„Negaliu suderinti pasiūlytos sutarties terminų su pažadais, kuriuos davėme šaliai savo manifestu“, – sakoma per „Twitter“ paskelbtame D. Raabo atsistatydinimo rašte.

Sekretorius pridūrė esąs nusistatęs prieš neapibrėžtos trukmės „apsidraudžiamąjį planą“, turintį garantuoti, kad tarp Airijos Respublikos ir Jungtinei Karalystei priklausančios Šiaurės Airijos provincijos neatsirastų realios sienos. Pasak D. Raabo, ES turės „veto teisę mūsų galimybei pasitraukti“.

„Jokia demokratinė valstybė dar nėra pasirašiusi susipančioti tokiu plačiu režimu, primestu iš išorės, be jokios demokratinės priežiūros, kaip bus taikomi įstatymai, taip pat be galimybės nuspręsti pasitraukti iš šio susitarimo“, – rašė jis.

D. Raabo atsistatydinimas yra skaudus smūgis Th. May, vėliau ketvirtadienį turinčiai kreiptis į parlamentą dėl „Brexit“ sutarties projekto, kuriam ankstesnę dieną, po penkias valandas trukusių įtemptų debatų, „kolektyviai“ pritarė Jungtinės Karalystės vyriausybė.

Premjerei gali būti sunku įtikinti pakankamai įstatymų leidėjų pritarti susitarimui su Europos Sąjunga.

Kad pasiektų šį susitarimą, Th. May padarė kai kurių svarbių nuolaidų. Pavyzdžiui, numatoma, kad Britanija pereinamuoju laikotarpiu ir galbūt dar daug ilgiau liks susieta su ES muitų sąjunga.