Atleido JAV generalinį prokurorą
JAV ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Jef­fas Ses­sion­sas tre­čia­die­nį bu­vo at­leis­tas pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po, il­giau kaip me­tus kri­ti­ka­vu­sio jo spren­di­mą nu­si­ša­lin­ti nuo daug rū­pes­čių Bal­tie­siems rū­mams ke­lian­čio ty­ri­mo dėl įta­ria­mo Ru­si­jos ki­ši­mo­si.

J. Sessionsas tapo pirmuoju pareigūnu, atleistu per kabineto pertvarką, kurios buvo tikimasi iš D. Trumpo po antradienį įvykusių kadencijos vidurio rinkimų.

„Jūsų prašymu pateikiu savo atsistatydinimo raštą“, – sakoma Teisingumo departamento paskelbto J. Sessionso laiško pirmojoje eilutėje.

J. Sessionso, kuris buvo pirmasis JAV senatorius, 2016 metais parėmęs D. Trumpo prezidentinę kampaniją, pasitraukimas buvo seniai prognozuojamas. Jis įvyko kitą dieną po rinkimų, per kuriuose respublikonai prarado kontrolę Atstovų Rūmuose, bet padidino savo daugumą Senate.

D. Trumpas ne kartą jam viešai priekaištavo dėl esą nepakankamai griežto požiūrio neteisėtų imigrantų atžvilgiu ir kaltino ginant specialiojo prokuroro Roberto Muellerio atliekamą tyrimą dėl prezidento rinkimų kampanijos numanomo susimokymo su Maskva. Tyrėjai taip pat aiškinasi, ar valstybės vadovas asmeniškai trukdė vykdyti teisingumą.

D. Trumpas per „Twitter“ paskelbė, kad laikinuoju generaliniu prokuroru taps Teisingumo departamento administracijos vadovas Matthew Whitakeris.

„Dėkojame generaliniam prokurorui Jeffui Sessionsui už jo tarnybą ir linkime jam gera! Nuolatinė pamaina bus paskirta vėlesne data“, – rašė prezidentas.

J. Sessionso atleidimas iškart iškėlė klausimą, ar jau pusantrų metų vykdomas R. Muellerio tyrimas galės netrikdomai būti tęsiamas.

D. Trumpas smarkiai pasipiktino, kai praeitų metų kovo 2-ąją J. Sessionsas nusišalino nuo dalyvavimo tyrime dėl prezidentinės rinkimų kampanijos galimo susimokymo su Maskva ir jo priežiūros, nes per 2016 metų kampaniją pats buvo užmezgęs kontaktų su rusais.

Generalinis prokuroras suteikė įgaliojimus savo pavaduotojui Rodui Rosensteinui nepriklausomai prižiūrėti šį tyrimą.