Atakos Miunsteryje vykdytojas veikė vienas, sako Vokietijos policija
Vai­ruo­to­jas, ku­ris nu­krei­pė mi­kroau­to­bu­są į žmo­nes lau­ko ka­vi­nė­je Miuns­te­ry­je, vei­kė vie­nas ir jo­kių bend­ri­nin­kų ne­tu­rė­jo, sa­kė Vo­kie­ti­jos po­li­ci­ja, ku­rią ci­ta­vo nau­jie­nų agen­tū­ra DPA.

48 metų vokietis per šeštadienio išpuolį Miunsterio senamiestyje nužudė du žmones ir sužeidė dar 20 kitų, o paskui mikroautobuse nusišovė.

Liudininkai iš pradžių sakė matę kitus kaltininkus, bėgančius iš mikroautobuso.

Pareigūnai vis dar nežino atakos vykdytojo motyvų ir sako, kad tiria visas įmanomas versijas.

Šalies žiniasklaida užpuoliką vadina psichologiškai nestabiliu žmogumi.