Artėjant „Brexit“ vis daugiau britų nori tapti airiais
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pi­lie­čių, pra­šan­čių Ai­ri­jos pi­lie­ty­bės, 2018 me­tais smar­kiai pa­gau­sė­jo, ar­tė­jant nu­ma­to­mam Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos iš­sto­ji­mui iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, pir­ma­die­nį pra­ne­šė ai­rių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Britanija 2016 metais nubalsavo pasitraukti iš 28 šalių bloko, bet šis žingsnis padidino nuogąstavimus, kad daug JK piliečių teisė dirbti ir gyventi ES bus apribota po „Brexit“ įsigaliojimo kovo 29 dieną.

Palyginus su ankstesniais metais, 2018-aisiais britų prašymų išduoti Airijos Respublikos pasą padaugėjo 22 proc. – iki 98 544, sakė Airijos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney (Saimonas Kovenis).

„Airijos pasas yra vertingas dokumentas“, – sakoma jo pranešime.

Kitos ES šalys, įskaitant Vokietiją, irgi pranešė apie nuo 2016 metų pagausėjusius Britanijos piliečių prašymus suteikti jiems šių šalių pasus.

Airijos pilietybę gali gauti Didžiosios Britanijos piliečiai, turintys airius tėvus arba senelius, nurodė Užsienio reikalų ministerija Dubline.