Artėja tyrimo atomazga
JAV spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio va­do­vau­ja­mas ty­ri­mas dėl ga­li­mo Do­nal­do Trum­po 2016-ųjų pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos ko­man­dos na­rių slap­to su­si­mo­ky­mo su Ru­si­ja ar­tė­ja prie pa­bai­gos, pir­ma­die­nį par­eiš­kė ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Matt­hew Whi­ta­ke­ris.

R. Muellerio biuras neteikia jokios informacijos apie pažangą atliekant didžiulį ažiotažą keliantį tyrimą, todėl šis M. Whitakerio pareiškimas yra pirmasis oficialus ženklas, kad procesas gali būti greitai užbaigtas.

„R. Muellerio tyrimas beveik baigtas“, – žurnalistams sakė generalinis prokuroras.

„Buvau nuodugniai informuojamas apie tyrimą ir nekantriai laukiu direktoriaus R. Muellerio galutinės ataskaitos“, – kalbėjo jis.

„Viliuosi, kad gausime direktoriaus R. Muellerio ataskaitą kaip galima greičiau“, – pridūrė M. Whitakeris.

R. Muelleris pateiks savo ataskaitą M. Whitakeriui, nebent anksčiau jį pakeistų Billas Barras, kurį D. Trumpas jau pasiūlė skiri generaliniu prokuroru, tačiau jo kandidatūrai dar nėra pritaręs Senatas.

„Mane tenkina, kad (R. Muellerio ataskaitoje) padaryti sprendimai bus peržiūrėti pasitelkiant įvairias mūsų turimas priemones“, – sakė M. Whitakeris, tačiau išsamiau nekomentavo.

2017 metų gegužę generalinio prokuroro pavaduotojas Rodas Rosensteinas pavedė R. Muelleriui, buvusiam Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktoriui, atlikti tyrimą dėl numanomo Rusijos kišimosi į 2016 metų prezidento rinkimus.

R. Muelleris buvo paskirtas specialiuoju prokuroru, kai D. Trumpas tą patį mėnesį netikėtai atleido FTB direktorių Jamesą Comey.

R. Muellero komanda jau pareiškė kaltinimus 34 asmenims. Visgi nė viename iš kaltinamųjų aktų nekalbama apie D. Trumpo prezidento rinkimų komandos slaptą susitarimą su Maskva.