Ar JAV juda konstitucinės krizės link?
Vos die­nai pra­ėjus po JAV ka­den­ci­jos vi­du­rio rin­ki­mų, per ku­riuos de­mo­kra­tai pe­rė­mė At­sto­vų Rū­mų kon­tro­lę, pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas at­lei­do ša­lies ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą Jef­fą Ses­sion­są. Šis žings­nis pa­ska­ti­no nuo­gąs­ta­vi­mus, kad ti­kra­sis jo tai­ki­nys yra spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio ty­ri­mas dėl Ru­si­jos ki­ši­mo­si į 2016 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mus. De­mo­kra­tai įspė­ja, kad truk­dy­mas R. Muel­le­riui už­baig­ti ty­ri­mą su­kel­tų kons­ti­tu­ci­nę kri­zę.

„Nėra abejonių, ką tai reiškia, ir kas pastatyta ant kortos: tai konstituciškai pavojinga akimirka mūsų valstybei ir prezidentui“, – „The Guardian“ teigė kongresmenas Jerry Nadleris, kuris, demokratams perėmus Atstovų Rūmų kontrolę, vadovaus Teismų komitetui.

Adamas Schiffas, būsimasis Atstovų Rūmų Žvalgybos komiteto pirmininkas, tviteryje parašė, kad D. Trumpas „nori generalinio prokuroro, kuris tarnautų jo, o ne visuomenės interesams“. Jis pridūrė, jog „R. Muellerio tyrimas ir Teisingumo departamento nepriklausomybė turi būti apsaugota“.

Vadovaus ištikimas šalininkas

D. Trumpas apie J. Sessionso atleidimą informavo tviterio žinute. Netrukus po jos Teisingumo departamentas paskelbė J. Sessionso prezidentui adresuotą laišką, kuriame teigiama: „Jūsų prašymu pateikiu savo atsistatydinimo raštą.“

Susirūpinimas dėl to, kaip tai paveiks R. Muellerio tyrimą, pasklido greitai. Specialiojo prokuroro biuras yra įsikūręs Teisingumo departamente, kuriam vadovauja generalinis prokuroras. Prezidentas J. Sessionsą labiausiai kritikavo dėl jo sprendimo nusišalinti nuo Rusijos tyrimo. Kaip tvirtino D. Trumpas, jei būtų žinojęs, kad J. Sessionsas taip pasielgs, niekada nebūtų jo paskyręs.

Laikinuoju generaliniu prokuroru D. Trumpas paskyrė Teisingumo departamento administracijos vadovą Matthew Whitakerį, kuris ne sykį kritikavo tyrimą. Jis vadovaus tol, kol D. Trumpas oficialiai paskirs asmenį, kurį patvirtins Senatas.

2017 metais M. Whitakeris CNN parašė komentarą, kuriame teigė, jog R. Muellerio tyrimas peržengia leistinas ribas. Jis griežtai kritikavo sprendimą specialiojo prokuroro komandai suteikti įgaliojimus tirti prezidento kampanijos, jo šeimos narių ir padėjėjų ryšius su Rusija. Prezidentas šį tyrimą vadina raganų medžiokle.

Teisingumo departamento atstovė spaudai Sarah Isgur Flores trečiadienį leido suprasti, kad M. Whitakeris iš generalinio prokuroro pavaduotojo Rodo Roseinsteino perims R. Muellerio tyrimo priežiūrą, „Laikinasis generalinis prokuroras atsakingas už visus Teisingumo departamento sričiai priklausančius klausimus“, – „The Guardian“ teigė atstovė spaudai.

2017 metais, duodamas interviu CNN, M. Whitakeris apibūdino strategiją, kaip būtų galima sužlugdyti R. Muellerio tyrimą. „Įsivaizduoju scenarijų, pagal kurį J. Sessionsas yra pakeičiamas (...) ir naujas generalinis prokuroras neatleidžia Bobo (Roberto – red.) Muellerio, bet taip sumažina jo biudžetą, kad tyrimas pats beveik sustoja“, – kalbėjo jis.

Sunerimo ir respublikonai

Kelios valandos iki J. Sessionso atleidimo, per spaudos konferenciją, D. Trumpas specialiojo prokuroro tyrimą pavadino gėda ir tvirtino: „Galiu dabar pat visus atleisti.“ Tačiau netrukus jis pareiškė, jog nenori tyrimo nutraukti dėl politinių priežasčių.

D. Trumpo populiarumas smarkiai krito, kai 2017 metų gegužę jis atleido tuometinį Federalinio tyrimų biuro direktorių Jamesą Comey, kuris tyrė Rusijos kišimąsi į rinkimus. Būtent šis jo poelgis prisidėjo prie to, kad buvo paskirtas R. Muelleris. Specialusis prokuroras taip pat aiškinasi, ar J. Comey atleidimas prilygsta trukdymui vykdyti teisingumą.

Senato mažumos lyderis, demokratas Charles Schumeris įspėjo, kad bet kokios D. Trumpo ar J. Sessionso įpėdinio pastangos kištis į R. Muellerio tyrimą sukeltų „konstitucinę krizę“. „Apsaugoti R. Muellerį ir jo tyrimą yra pagrindinės svarbos klausimas, – per spaudos konferenciją žurnalistams teigė senatorius. – Jei visa tai yra R. Muellerio tyrimo užbaigimo ar jo apribojimo preliudija, tai sukeltų konstitucinę krizę. Tikiuosi, kad prezidentas D. Trumpas ir tie, kurių jis klauso, nuo to susilaikys.“

Keli respublikonai trečiadienį taip pat pareiškė, jog R. Muellerio tyrimui negalima trukdyti. Pirmoji tai padarė senatorė Susan Collins. „Specialiajam prokurorui R. Muelleriui privaloma leisti be trukdžių užbaigti savo darbą“, – pabrėžė ji. Senatorei pritarė ir per antradienio rinkimus Jutos atstovu Senate tapęs Mittas Romney.

Būsimasis JAV Atstovų Rūmų Teismų komiteto pirmininkas Jerry Nadleris: „Nėra abejonių, ką tai reiškia, ir kas pastatyta ant kortos: tai konstituciškai pavojinga akimirka mūsų valstybei ir prezidentui.“

Pasirengęs viskam

Kai kurie JAV pareigūnai mano, kad rimtai nerimauti neverta, nes specialusis prokuroras yra pasiruošęs bet kokiam D. Trumpo žingsniui.

„R. Muelleris nuo pirmos dienos žinojo, kad jis gali būti atleistas! – tviteryje rašė buvusi Teisingumo departamento pareigūnė Julie Zebrak. – Jo komanda perdavė darbus skirtingų Jungtinių Valstijų prokurorų biurams bei jų bylinėjimosi skyriams ir yra pasirengusi nenumatytiems atvejams.“

Maža to, visas procesas jau ir taip juda link pabaigos. Buvęs Centrinės žvalgybos valdybos vadovas Johnas Brennanas įsitikinęs, kad specialusis prokuroras jau yra parengęs savo ataskaitą. Be to, R. Muelleris jau pareiškė kaltinimus 34 asmenims ir 3 juridiniams subjektams, susijusiems su šiuo tyrimu. Dėl to buvo pateikti aštuoni kaltės pripažinimo pareiškimai ir paskelbta viena prisiekusiųjų kaltinamoji nutartis.

Su tyrėjais sutiko bendradarbiauti keli buvę svarbūs D. Trumpo padėjėjai, tarp jų – buvęs nacionalinio saugumo patarėjas Michaelas Flynnas, buvęs rinkimų kampanijos vadovas Paulas Manafortas ir buvęs jo pavaduotojas Richardas Gatesas, taip pat buvęs prezidento verslo imperijos „Trump Organization“ viceprezidentas Michaelas Cohenas, ilgametis magnato asmeninių reikalų tvarkytojas.

Manoma, kad R. Muelleris ateinančiomis savaitėmis paskelbs naujų kaltinimų, galbūt susijusių su 2016 metų rinkimų kampanijos konsultantu Rogeriu Stone'u ir prezidento sūnumi Donaldu Trumpu jaunesniuoju.