Apnuodytas buvęs rusų šnipas išrašytas iš ligoninės
Bu­vęs ru­sų dvi­gu­bas agen­tas Ser­ge­jus Skri­pa­lis, prieš du mė­ne­sius kar­tu su sa­vo du­kra ap­nuo­dy­tas Ang­li­jos pie­ti­nia­me Sols­be­rio mies­te ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga, bu­vo iš­ra­šy­tas iš li­go­ni­nės, penk­ta­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

S. Skripalis ir jo aplankyti iš Maskvos atvykusi duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti susmukę ant suolelio prie vieno prekybos centro Solsberyje, kur šis buvęs Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU pulkininkas dabar gyvena. Kelias savaites jų abiejų būklė buvo kritinė.

Kartu su jais buvo hospitalizuotas policininkas Nickas Bailey, mėginęs padėti nukentėjusiesiems. Jis ir Julija atsigavo greičiau, tad jiedu buvo išrašyti iš ligoninės praeitą mėnesį.

„Fantastiška žinia, jog Sergejus Skripalis pakankamai gerai jaučiasi, kad paliktų Solsberio apygardos ligoninę“, – sakoma šios įstaigos direktorės Caros Charles-Barks pranešime.

Ligoninės slaugos direktorė Lorna Wilkinson pridūrė: „Tai svarbus etapas (S. Skripalio) sveikimo procese, dabar vyksiančiame nebe ligoninėje.“

Abiejų pacientų dabartinė buvimo vieta neatskleidžiama, siekiant užtikrinti jų saugumą.

„Gydyti jį ir du kitus žmones, apnuodytus šia nervus paralyžiuojančia medžiaga, ir tuo pačiu užtikrinti pačią geriausią priežiūrą kitiems nuo mūsų ligoninės priklausomiems pacientams buvo milžiniškas ir precedento neturintis iššūkis“, – sakė L. Wilkinson.

Didžioji Britanija sako, kad Skripaliai buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga ir kad su šia ataka yra susijusi Rusija. Maskva kategoriškai neigia šiuos kaltinimus, dar labiau pabloginusius Rusijos ir Vakarų šalių santykius.

Jungtinių Tautų ekspertai patvirtino, kad buvo panaudota itin gryna nervus paralyžiuojanti medžiaga, bet jos tikslaus pavadinimo neįvardijo ir nenurodė, kas galėtų būti atsakingas už apnuodijimą.

Rusija reikalauja, kad Britanija pateiktų įrodymų savo kaltinimams pagrįsti, taip pat prašė suteikti galimybę konsuliniams pareigūnams pabendrauti su S. Skripaliu, tebeturinčiu Rusijos pilietybę, ir jo dukterimi.

S. Skripalis, britų saugumo tarnyboms perdavinėjęs informaciją apie Europoje veikiančius rusų agentus, Rusijoje buvo demaskuotas ir įkalintas.

2010 metais jis buvo perduotas Jungtinėms Valstijoms per apsikeitimą šnipais ir persikėlė gyventi į Britaniją

Skripalių apnuodijimas sukėlė diplomatinę krizę: Vakarų šalys, daugiausiai Europos Sąjungos narės ir JAV, išsiuntė dešimtis rusų diplomatų, o Maskva atsakė lygiavertėmis priemonėmis.