Apnuodyta Julija Skripal jau gali valgyti ir gerti
Ang­li­jo­je ko­vo pra­džio­je kar­tu su sa­vo tė­vu, bu­vu­siu ru­sų dvi­gu­bu agen­tu, ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga ap­nuo­dy­ta Ju­li­ja Skri­pal jau ga­li val­gy­ti ir ger­ti, penk­ta­die­nį pra­ne­šė bri­tų te­le­vi­zi­ja „Sky News“.

J. Skripal ir jos tėvas, buvęs Rusijos karinės žvalgybos pulkininkas Sergejus Skripalis, buvo apnuodyti kovo 4 dieną Anglijos pietiniame Solsberio mieste kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga.

„Rusijos žvalgybininko dukra, nukentėjusi per ataką Solsberyje, kurios metu buvo paveikta nervus paralyžiuojančia medžiaga, mūsų žiniomis, ligoninėje valgo ir geria“, – nurodė televizija.

Ketvirtadienį Didžiosios Britanijos Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnyba išplatino pranešimą, kuriame nurodė, kad J. Skripal būklė gerėja.

Britų visuomeninis transliuotojas BBC pranešė, kad J. Skripal yra sąmoninga ir gali kalbėti. Tuo tarpu jos tėvo būklė tebėra kritinė, bet stabili.

Londonas sako, kad Skripaliai buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“) ir kad tai yra pirmasis cheminio ginklo panaudojimo atvejis Europoje po Antrojo pasaulinio karo.

Ši ataka sulaukė didelio tarptautinio atgarsio: dešimtys pasaulio valstybių ir tarptautinių organizacijų priėmė sprendimą išsiųsti tam tikrą skaičių rusų diplomatų.

Rusija griežtai neigia savo atsakomybę dėl Skripalių apnuodijimo, nes esą dar pernai sunaikino visą savo cheminių ginklų arsenalą.