Apnuodijimo simptomus pajuto apie 500 žmonių Sirijoje
Jung­ti­nių Tau­tų svei­ka­tos ap­sau­gos agen­tū­ra tre­čia­die­nį pa­skel­bė ga­vu­si par­tne­rių pra­ne­ši­mų, ro­dan­čių, kad po pra­ei­tą sa­vait­ga­lį įvyk­dy­tos nu­ma­no­mos che­mi­nės at­akos Si­ri­jos mies­te Du­mo­je ap­nuo­di­ji­mo po­žy­miai pa­si­reiš­kė apy­ti­kriai 500 pa­cien­tų.

Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) nurodė, kad į gydymo įstaigas pristatytiems pacientams pasireiškė „smarkaus gleivinės sudirginimo požymių, kvėpavimo ir centrinės nervų sistemos sutrikimų“.

Vis dėlto PSO pranešime nebuvo tiesiogiai patvirtinta, kad buvo įvykdyta cheminė ataka.

PSO taip pat citavo pranešimus kad žuvo daugiau kaip 70 žmonių, kurie buvo pasislėpę rūsiuose. Nurodoma, kad 43 aukoms pasireiškė „simptomai, atitinkantys itin toksiškų cheminių medžiagų poveikį“.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) antradienį pranešė, kad „artimiausiu laiku“ išsiųs į Dumą, esančią netoli Damasko, savo misiją faktams nustatyti.