Apklausa: lenkai labiausiai mėgsta čekus ir italus
Vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų ins­ti­tu­to (CBOS) su­reng­ta apk­lau­sa at­sklei­dė len­kų po­žiū­rį į skir­tin­gų tau­ty­bių at­sto­vus.

Paaiškėjo, kad daugiausia (po 44 proc.) lenkų mėgsta čekus ir italus. Vos vienu nuošimčiu nuo jų atsilieka amerikiečiai ir britai. Toliau rikiuojasi slovakai, vengrai, ispanai, norvegai, graikai, švedai, japonai, prancūzai, vokiečiai. Visus juos teigiamai vertina daugiau kaip 30 proc. apklausos dalyvių.

Lietuviams simpatiją jaučia 28 proc. apklaustųjų. Panašiai tiek – ketvirtadalis – lenkų nemėgsta lietuvių.

Kaip rodo CBOS pateikta lentelė, latviai, kinai, žydai, ukrainiečiai turi 4 proc. mažiau lenkų prielankumo negu mūsų tautiečiai. Matyti, kad ganėtinai didelė dalis (40 proc.) respondentų nemėgsta ukrainiečių.

Vienodas skaičius (po 21 proc.) apklausoje dalyvavusių lenkų mėgsta vietnamiečius ir baltarusius. Mažiau nei penktadalį palaikymo visuomenėje turi serbai, rusai, romai, arabai. Pastarųjų nemėgsta 62 proc. respondentų. Didelė dalis jų taip pat įvardijo, kad jaučia antipatiją romams ir rusams – atitinkamai 59 ir 49 procentai.

Apklausa parodė, kad lenkai, palyginti su pernai, kategoriškiau nusiteikę kitų tautybių atstovų atžvilgiu. Pavyzdžiui, teigiamas požiūris į čekus sumažėjo 15 proc., į lietuvius – 14 proc., į italus – 13 proc., į amerikiečius – 11 procentų. Labiausiai (po 16 proc.) simpatijos sumažėjo baltarusiams ir vokiečiams.

Silezijos universiteto (Katovicuose) ekspertas Tomaszas Slupikas mano, kad apklausos rezultatai yra valdančiųjų „nuopelnas“. Lenkijos santykiai su kitomis šalimis šiuo metu esą ne patys geriausi. Jo nuomone, ginčas su Izraeliu dėl vadinamojo Holokausto įstatymo ar nepritarimas Vokietijai dėl pabėgėlių priėmimo kvotų galėjo sustiprinti gyventojų priešiškumą žydams ar vokiečiams.

Gdansko universiteto sociologijos profesorius Januszas Erencas savo ruožtu pažymėjo, kad CBOS apklausos rezultatai rodo tik nedidelės žmonių grupės nuostatas. Jo manymu, norint susidaryti tikslesnį visuomenės paveikslą, reiktų atlikti išsamesnį tyrimą ir atsižvelgti į daugybę veiksnių.

Lenkų požiūris į kitas tautybes (simpatija/antipatija)

Čekai (44 proc. / 14 proc.)

Italai (44 proc. / 14 proc.)

Amerikiečiai (43 proc. / 14 proc.)

Britai (43 proc. / 16 proc.)

Slovakai (42 proc. / 14 proc.)

Vengrai (42 proc. / 16 proc.)

Ispanai (40 proc. / 14 proc.)

Norvegai (38 proc. / 14 proc.)

Graikai (36 proc. / 18 proc.)

Švedai (34 proc. / 16 proc.)

Japonai (33 proc. / 19 proc.)

Prancūzai (33 proc. / 24 proc.)

Vokiečiai (30 proc. / 36 proc.)

Lietuviai (28 proc. / 25 proc.)

Latviai (24 proc. / 22 proc.)

Kinai (24 proc. / 31 proc.)

Žydai (24 proc. / 33 proc.)

Ukrainiečiai (24 proc. / 40 proc.)

Vietnamiečiai (21 proc. / 31 proc.)

Baltarusiai (21 proc. / 32 proc.)

Serbai (19 proc. / 30 proc.)

Rusai (18 proc. / 49 proc.)

Romai (12 proc. / 59 proc.)

Arabai (10 proc. / 62 proc.)