Apklausa: Donaldo Trumpo nemyli nei kanadiečiai, nei lietuviai
Agen­tū­ros „Gal­lup“ duo­me­ni­mis, tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė kaip nie­ka­da pra­stai ver­ti­na JAV va­do­vy­bę. Do­nal­do Trum­po ve­da­mos ša­lies po­li­ti­kai pri­ta­ria tik 30 pro­cen­tų ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čių. Ma­žiau tei­gia­mų ver­ti­ni­mų Va­šing­to­nas su­lau­kė be­veik vi­suo­se že­my­nuo­se, o Lie­tu­va pa­te­ko tarp ša­lių, kur už­fik­suo­tas di­džiau­sias nuo­smu­kis.

Paskutinį sykį tokia apklausa buvo atlikta prieš metus, Baltuosiuose Rūmuose esant Barackui Obamai ir palankiai apie JAV tuo metu atsiliepė 48 procentai respondentų.

30 procentų rodiklis yra pats žemiausias nuo 2007 metų, kai „Gallup“ pirmą kartą atliko tokį tyrimą. Be to, 18 procentų per metus dar nėra kritęs nei vienos valstybės, įtrauktos į „Gallup“ tyrimą, reitingas.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, teigiamas JAV vadovybės vertinimas krito daugiau nei 10 procentų.

Kaip portalui politico.eu sakė „Gallup“ partneris Jonas Cliftonas, neigiamų atsiliepimų apie JAV pagausėjo todėl, kad „žmogus, paklaustas apie kurią nors valstybę, pirmiausiai pagalvoja apie jos vadovą“.

„Gallup“ taip pat pastebėjo, kad JAV populiarumas smuko ne tik bendrai, bet ir kiekviename regione, kur vykdytos apklausos. Rekordiškai žemas pasitikėjimas Vašingtonu užfiksuotas Europoje, Azijoje, Afrikoje ir abiejuose Amerikos žemynuose.

Rekordiškai smukus pritarimui JAV, atitinkamai išaugo neigiamą vertinimą išsakiusių respondentų dalis. 43 procentai apklausos dalyvių teigė, kad neigiamai vertina JAV vadovybę – 15 procentų daugiau nei pereitais ir užpereitais metais. Be to, JAV surinko daugiausiai neigiamų įvertinimų, palyginus su kitomis didžiosiomis valstybėmis ir šiuo atžvilgiu pasirodė blogiau, nei Rusija, Kinija ir Vokietija. Pastarųjų reitingai beveik nepakito.

„Gallup“ taip pat pažymi, kad daugiau neigiamų atsiliepimų anksčiau yra surinkusi tik Rusija ir niekada nėra buvę taip, kad daugiau žmonių neigiamai įvertintų JAV, nei Kiniją. Tiesa, Rusija vis dar sulaukia mažiau pritarimo balsų – jos vadovybę teigiamai įvertino 27 procentai apklausos dalyvių.

Tuo metu Vokietijos reitingai laikui bėgant kinta mažai. Jos vadovybę beveik kasmet teigiamai įvertina bent 40 procentų respondentų.

Tyrimo autoriai taip pat pastebėjo, kad JAV vertinimai ženkliai pablogėjo valstybėse, kurios tradiciškai vadinamos artimomis JAV sąjungininkėmis. „Gallup“ ekspertų nuomone, tai rodo, kad Donaldas Trumpas gerokai perdeda, girdamasis puikiais santykiais su partneriais visame pasaulyje.

Mažiausiai teigiamų atsiliepimų JAV gavo Islandijoje ir Rusijoje – po 8 procentus. Donaldą Trumpą, palyginus su Baracku Obama, teigiamai vertina 6 procentais daugiau rusų, tačiau „Gallup“ ekspertų nuomone, JAV reitingas Rusijoje vis viena yra labai žemas, turint omenyje, kad JAV prezidentas deklaravo sieksiantis santykių gerinimo.

Šiais metais teigiamas JAV vadovybės vertinimas išaugo tik 4 pasaulio valstybėse – Baltarusijoje, Izraelyje, Makedonijoje ir Liberijoje.

Pažymima, apklausa Izraelyje atlikta prieš tai, kai Donaldas Trumpas pripažino Jeruzalę Izraelio sostine. Todėl tikėtina, kad dabar JAV vadovybę teigiamai vertina dar daugiau izraeliečių.

JAV vadovybę kiek geriau įvertino ir irakiečiai. Pasak Jono Cliftono, tai greičiausiai lėmė JAV vadovaujamos koalicijos pergalės prieš „Islamo valstybę“ ir amerikiečių karinių kontingentų mažinimas Artimuosiuose Rytuose.

Nors pasitikėjimas JAV svyruoja, priklausomai nuo to, kas sėdi Baltuosiuose Rūmuose, ši šalis yra nenugalima apklausų lyderė, renkantis, kur žmonės norėtų gyventi. „Nepaisant to, kaip pasaulis vertina JAV vadovybę, niekas nepakeičia jo tikėjimo „Amerikietiškąja svajone“. Daugybė žmonių vis dar nori gyventi JAV, nepaisant to, ar jiems patinka šalies vadovybė, ar ne“, – sakė Jonas Cliftonas.

JAV vadovybės vertinimo pokyčiai pasaulyje/news.gallup.com nuotrauka