Apklausa: beveik pusė Latvijos gyventojų rinktųsi IT profesiją
42 proc. Lat­vi­jos gy­ven­to­jų yra pa­si­ren­gę keis­ti sa­vo pro­fe­si­ją į nau­ją in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jų (IT) sek­to­riu­je, ro­do skait­me­ni­nių pa­slau­gų cen­tro „Te­le2 Sha­red Ser­vi­ce Cen­ter“ at­lik­tų so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tai.

Didžiausią norą tokiam esminiam savo specialybės pakeitimui išreiškė 25–35 metų amžiaus respondentai.

79 proc. apklausos dalyvių teigė, kad darbo pagal turimą profesiją negalintieji susirasti turi persikvalifikuoti iš esmės. Daugiausiai taip manančiųjų buvo vyresnių kaip 45 metų amžiaus respondentų grupėje.

Tik 58 proc. apklaustųjų tvirtino esantys tikri, kad jų turima specialybė bus paklausi ir po dešimtmečio.

Stipriausiai galimybe uždirbti ne mažiau kaip 900 eurų per mėnesį pagal turimą specialybę tiki 35–44 metų amžiaus Latvijos gyventojai.