Apie įsiamžinimą negalvoja
Dar vie­nos Ru­si­jos pre­zi­den­to ka­den­ci­jos nu­spren­dęs siek­ti Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas par­eiš­kė vi­siš­kai ne­gal­vo­jan­tis apie tai, kaip įsiam­žin­ti is­to­ri­jo­je.

„Aš apie tai išvis negalvoju todėl, kad, jei apie tai pradėti galvoti, atsiprašysiu už kvailą išsireiškimą, žiaunos išsipus. Tiesiog, reikia dirbti taip, kaip priklauso“, – susitikime su 50-metį švenčiančios televizijos naujienų laidos „Vremia“ (Laikas) darbuotojais pirmadienį kalbėjo V. Putinas.

Jis pareiškė, jog užimdamas Rusijos prezidento pareigas stengiasi būti „kažkiek neviešu asmeniu“, tačiau nepatogumo dėl to nejaučia.

Tuo pačiu V. Putinas pabrėžė, jog siekia maksimaliai įvykdyti užsibrėžtus tikslus ir nori apie tai išgirsti žiniose.