Apie išgalvotas naujienas JAV praneš nauja sistema „NewsGuard“
Du ži­no­mi ame­ri­kie­čių žur­na­lis­tai pir­ma­die­nį pa­skel­bė pla­nus pa­leis­ti nau­ją ži­niask­lai­dos rei­tin­ga­vi­mo sis­te­mą „News­Guard“, ku­ri in­for­muos in­ter­ne­to var­to­to­jus apie jų skai­to­mų por­ta­lų pa­ti­ki­mu­mą.

„NewsGuard“ įkūrėjai žada pasamdyti dešimtis patyrusių žurnalistų, kurie išanalizuos apie 7 500 naujienų portalų, kurie yra „pasiekiamiausi ir (kurių straipsniais) labiausiai dalijamasi“ Jungtinėse Valstijose.

Stevenas Brillas (Stivenas Brilas), televizijos „Court TV“ įkūrėjas, ir buvęs „The Wall Street Journal“ leidėjas Gordonas Crovitzas (Gordonas Krovicas) savo pranešime sakė, kad „NewsGuard“ pradės veikti dar iki lapkritį vyksiančių JAV vidurio kadencijos rinkimų.

Naujoji sistema suskirstys naujienų portalus pagal „patikimumo reitingus“, kurie bus žymimi žalia, geltona arba raudona spalva. Žalia spalva bus pažymėti patikimi šaltiniai, geltona – reikalaujantys atidumo, o raudona – „tyčiniai išgalvotų naujienų platintojai“.

Pasak S. Brillo ir G. Crovitzo, „NewsGuard“ taip pat pateiks ir detalesnės informacijos apie kiekvieną įvertintą portalą; be kita ko, bus argumentuota, kodėl kiekvienas leidinys gavo atitinkamą patikimumo įvertinimą.

„Be žmonių perspėjimo apie išgalvotas naujienas, vienas iš mūsų pagrindinių tikslų yra padėti vartotojams, įskaitant jaunus žmones, suprasti, kada naujienas iš tam tikrų portalų (derėtų) vertinti kritiškai“, – sakė G. Crovitzas.

„NewsGuard“ įkūrėjai tikisi, kad po kurio laiko jų sugalvota sistema pradės veikti ir kitose šalyse.