Antrasis Skripalių nuodytojas – kariuomenės gydytojas, dirbantis GRU
Žur­na­lis­ti­nių ty­ri­mų gru­pė „Bel­ling­cat“ pir­ma­die­nį pa­skel­bė nu­sta­čiu­si, kad an­tra­sis įta­ria­ma­sis, sie­ja­mas su bu­vu­sio ru­sų dvi­gu­bo agen­to Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir jo du­kros ap­nuo­di­ji­mu Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je yra kva­li­fi­kuo­tas ka­riuo­me­nės gy­dy­to­jas, dir­ban­tis Ru­si­jos ka­ri­nės žval­gy­bos tar­ny­bai GRU.

„Dabar nustatėme, kad „Aleksandras Petrovas“ iš tikrųjų yra dr. Aleksandras Jevgenjevičius Miškinas, kvalifikuotas kariuomenės gydytojas, dirbantis GRU“, – sakoma Britanijoje įsikūrusios grupės tinklalapyje paskelbtame pranešime.

S. Skripalis ir jo duktė Julija šių metų kovą Anglijos mieste Solsberyje buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

Londonas kaltina Rusijos vyriausybę mėginus nužudyti S. Skripalį dėl jo tebevykdomo bendradarbiavimo su Europos žvalgybos tarnybomis.

Tačiau Maskva šiuos kaltinimus griežtai neigia.

S. Skripalio byla ir praeitą savaitę paskelbta žinia, kad GRU taip pat neva mėgino įsilaužti į tarptautinės cheminių ginklų priežiūros organizacijos kompiuterines sistemas Nyderlanduose, dar labiau padidino pašlijusių Maskvos ir Vakarų santykių įtampą.

„Bellingcat“ jau seniai yra rakštis Kremliui: ši grupė yra paskelbusi išsamios informacijos apie numanomus Rusijos nusikaltimus Sirijoje ir Ukrainoje.

Ji bendradarbiavo su rusų tyrėjais ir anksčiau paskelbė nustačiusi, kad pirmasis iš dviejų su Skripalių apnuodijimu siejamų įtariamųjų yra GRU karininkas Anatolijus Čepiga.

„Bellingcast“ nurodė, kad 2014 metais A. Čepigai per slaptą ceremoniją Kremliuje buvo įteiktas aukščiausias jo šalies apdovanojimas – Rusijos didvyrio medalis.

„Nors Aleksandro Miškino tikrosios tapatybės skaitmeniniai pėdsakai buvo dar menkesni negu Anatolijaus Čepigos, „Bellingcat“ sugebėjo nustatyti kai kuriuos esminius jo praeities faktus“, – sakoma grupės pranešime.

„Bellingcat“ paskelbė numanomą tikrojo A. Miškino paso kopiją, padarytą 2001 metais.

Kaip pranešama, šis vyras gimė 1979 metų liepą šiaurės vakarinėje Archangelsko srityje.

„Bellingcat“ rašo, kad A. Miškinas baigė vieną iš Rusijos elitinių karo medicinos akademijų ir tapo šalies karinių jūrų pajėgų gydytoju.

„Per medicinos studijas Miškinas buvo užverbuotas GRU ir 2010 metais persikėlė į Maskvą, kur gavo priedangos tapatybę, įskaitant antruosius nacionalinius tapatybės dokumentus ir kelionės pasą, išduotą Aleksandro Petrovo vardu“, – pažymėjo „Bellingcat“.