Ankarai įsigijus raketų iš Rusijos, JAV gali paskelbti jai sankcijų
JAV ga­li įves­ti Tur­ki­jai sank­ci­jų, jei An­ka­ra iš Ru­si­jos įsi­gys mo­der­nių oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mų S-400, tre­čia­die­nį par­eiš­kė JAV vals­ty­bės se­kre­to­riaus pa­dė­jė­jas Wes­sas Mit­chel­las. 

„Ankara skelbia, kad ketina įsigyti iš Rusijos zenitinių raketinių kompleksų, o dėl to potencialiai Turkijos atžvilgiu gali būti panaudotas 231-as sankcijų įstatymo „Dėl atoveikio Amerikos priešininkams per sankcijas“ (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) punktas“, – sakoma W. Mitchello pareiškime.

W. Mitchellas pabrėžė, kad Turkija neturėtų pamiršti apie karinių susitarimų su Rusija riziką.

„Mūsų tikslas yra įtraukti Turkiją į Ženevos procesą kaip aktyvesnę sąjungininkę, į kovą su teroristine grupuote „Islamo valstybė“, ilgalaikės stabilizacijos Sirijoje siekį bei pasipriešinimą Rusijos ir Irano plėtrai (Sirijoje)“, – sakė W. Mitchellas.

Pasak jo, „JAV yra suinteresuota matyti Turkiją Vakarų sąjungininke“, o Rusijos strateginiai tikslai Sirijoje „nesutampa su amerikiečių“ tikslais.

Balandžio 13-ąją Rusijos prezidento patarėjas Vladimiras Kožinas naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad Rusija perduos Turkijai oro erdvės gynybos sistemas S-400 iki 2019 metų pabaigos.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas balandžio 3-ąją pareiškė, kad Ankara ir Maskva susitarė paspartinti sistemų S-400 perdavimą Turkijai, o šalys jau susitarė dėl kainos.