Anglija pakraupus: baltieji pirmauja tarp teroristų
Su­ėmi­mų už te­ro­ris­ti­nius iš­puo­lius ar jų or­ga­ni­za­vi­mą skai­čius Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je nuo pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros nu­kri­to net 22 pro­cen­tais, ta­čiau po­li­ci­jos par­ei­gū­nai tei­gia, kad grės­mė ne­su­ma­žė­jo, ra­šo „The In­de­pen­dent“.

Jungtinėje Karalystėje suimamų įtariamųjų baltųjų teroristų skaičius pranoko azijietiškos išvaizdos žmonių skaičių pirmą kartą per daugiau nei dešimt metų.

Jungtinės Karalystės Vidaus reikalų ministerijos paviešinta statistika parodė, kad suėmimų už teroristinius išpuolius ar jų planavimą skaičius krito 22 procentais.

„Tai buvo pirmas kartas nuo 2005 metų, kai už terorizmą suimtų baltųjų skaičius pranoko azijiečių“, – rašoma ataskaitoje.

„Tokį pokytį iš dalies galima matyti dėl didelio suėmimų skaičiaus po praėjusiais metais Londone ir Mančesteryje įvykdytų teroristinių išpuolių“, – teigiama Vidaus reikalų ministerijos ataskaitoje.

38 procentus nubaustųjų praėjusiais metais sudarė baltieji, 37 procentus azijiečiai, o 9 – juodaodžiai.

„Tai buvo pirmas kartas nuo 2005 metų, kai už terorizmą suimtų baltųjų skaičius pranoko azijiečių“, – rašoma ataskaitoje.

„Tai – antras didžiausias baltųjų suėmimų skaičius per metus nuo 2001-ųjų, kuomet pradėti rinkti duomenys apie terorizmą.“

Įkalinimo įstaigose bausmę atliekančių teroristų demografija taip pat kinta, kadangi vis dažniau suimami radikalūs dešinieji ekstremistai.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis pirmą kartą sumažėjo kalinamų islamistų ekstremistų skaičius.

„Radikalios dešinės ideologijos besilaikančių kalinių skaičius per pastaruosius trejus metus stabiliai augo, vien per pastaruosius metu išaugo nuo 10 iki 28.“

Suėmimų dėl terorizmo skaičius smarkiai išaugo nuo to laiko, kai ISIS paskelbė apie vadinamą „valstybę“ Sirijos ir Irako teritorijose. Bent 900 žmonių dėl to pasitraukė iš Jungtinės Karalystės, dalis valstybėje buvo suimti už tai, kad rinko pinigus teroristinei grupuotei, skleidė jos propagandą ir planavo naujus išpuolius.

2016 metais „Nacionalinis veiksmas“ („National Action“) tapo pirma radikalia dešiniąja grupuote Jungtinėje Karalystėje, pasiskelbusia teroristine organizacija. Policijos dėmesys staiga nukrypo į neonacius.

Ekspertai įspėjo apie abipusę radikalizaciją. Islamistai ir radikalūs dešinieji suteikia atramas vieni kitų ideologijoms.

Nuo 2017 kovą įvykdytos Vestminsterio atakos apsaugos tarnybos atskleidė 13 planuojamų islamistų išpuolių ir 4 radikalių dešiniųjų. Išpuolių vykdytojais turėję būti žmonės buvo įkalinti.

Iš penkių 36 aukų pareikalavusių Londone ir Mančesteryje pernai įvykdytų išpuolių, „Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už keturis. Vieną iš jų įgyvendinto radikalūs dešinieji ekstremistai. Jis buvo nukreiptas į musulmonus.

82 procentus kalinamų teroristų sudaro islamistai, 13 procentų radikalūs dešinieji, o likę – kitų ideologijų atstovai bei su Šiaurės Airija susiję asmenys.

Jungtinės Karalystės policijos pareigūnai tvirtino, kad per praėjusius metus mėginimų įvykdyti išpuolius bei sėkmingai įgyvendintų atakų skaičius buvo aukščiausias nuo 2009 metų.