Angelos Merkel žinutė: niekas nepasikeis
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad jos pla­nuo­ja­mas pa­si­trau­ki­mas iš po­li­ti­kos 2021-ai­siais ne­pa­kenks jos įta­kai tarp­tau­ti­nė­je are­no­je.

„Manau, kad niekas nepasikeis mano derybų pozicijoje tarptautinėse derybose“, – sakė A. Merkel, išvakarėse pareiškusi, kad ketina po trejų metų, kai baigsis jos kadencija, trauktis iš didžiausios Europos ekonomikos lyderės posto.