Angela Merkel vėl ieško išeities iš politinės aklavietės
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel sek­ma­die­nį pra­de­da de­ry­bas su an­trą­ja iš di­džių­jų par­ti­jų dėl al­jan­so at­gai­vi­ni­mo, – dar vie­nas mė­gi­ni­mas iš­ves­ti di­džiau­sią Eu­ro­po­je eko­no­mi­ką iš par­aly­žiaus po rug­sė­jo rin­ki­mų, pa­si­bai­gu­sių be ryš­kios nu­ga­lė­to­jų pers­va­ros.

Per savaitę susitikimų tarp konservatyviojo A. Merkel aljanso ir socialdemokratų (SPD) atstovų bus nagrinėjama, ar pakankami yra bendri abiejų politinių jėgų pagrindai formalioms deryboms pradėti dėl naujosios vyriausybės suformavimo iki kovo ar balandžio.

Po pirmųjų diskusijų trečiadienį bendru pareiškimu abi partijos nurodė, kad „pasitikėjimas išaugo, esame optimistiškai nusiteikę pradėti derybas“.

Tačiau nemanoma, kad derybos bus be duobių – kad ir dėl klausimų, susijusių su daugiau kaip milijonu prieglobsčio prašytojų atvykusių į Vokietiją nuo 2015 metų.

Antros didžiausios Vokietijos partijos SPD lyderis Martinas Schulzas anksčiau yra sakęs, kad jo partija neplanuoja paprasčiausiai pasirašyti sutarties dėl dešiniųjų ir kairiųjų „didžiosios koalicijos“ pratęsimo. Vadinamoji „GroKo“ vadovavo šaliai nuo 2013-ųjų.

A. Merkel yra ne kartą sakiusi, kad nori suformuoti „stabilią vyriausybę“ – didžiąją koaliciją, tačiau M. Schulzas teigia, kad tas bendradarbiavimas gali būti „skirtingų formų“.