Angela Merkel ir jos sąjungininkams nepavyko susitarti dėl migrantų
Vė­ly­vo an­tra­die­nio va­ka­ro de­ry­bo­se tarp Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel ir dvie­jų ki­tų jos val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­ti­jų ly­de­rių ne­pa­vy­ko iš­spręs­ti gin­čo dėl el­ge­sio su mig­ran­tais prie ša­lies sie­nų.

A. Merkel konservatyviosios Krikščionių demokratų sąjungos (CDU) partnerė Bavarijoje Krikščionių socialinė sąjunga (CSU) nori, kad kitose Europos Sąjungos šalyse užregistruoti prieglobsčio prašytojai prie sienos būtų sugrąžinti į tas šalis.

Kanclerė perspėjo, kad Vokietijai nederėtų imtis vienašališkų priemonių be kaimyninių ES valstybių sutikimo, bet sekmadienį sueina terminas jai pasiekti kompromisą su savo sąjungininkais.

A. Merkel partijos frakcijos lyderis Volkeris Kauderis vokiečių visuomeniniam transliuotojui ARD trečiadienį išreiškė viltį, kad sprendimą dar galima rasti.

Centro kairės socialdemokratams vadovaujanti Andrea Nahles sakė, kad situacija vyriausybėje yra „itin įtempta“.