Andrzejus Duda pasirašė ginčijamas rinkimų įstatymo pataisas
Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da an­tra­die­nį pa­si­ra­šė gin­či­ja­mas įsta­ty­mų pa­tai­sas, įtei­si­nan­čias ša­lies rin­ki­mų sis­te­mos po­ky­čius ir nau­jas tai­syk­les dėl sa­vi­val­dų funk­ci­jų, pra­ne­šė len­kų vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas.

Pokyčius siūlantį įstatymų projektą parengė Lenkijos konservatyvi valdančioji partija „Istatymas ir teisingumas“ (PiS).

Opozicijos nuomone, PiS tiesiog siekia jai palankesnių rinkimų rezultatų, tačiau valdančioji partija sako norinti, kad balsavimas taptų skaidresnis ir būtų tvirčiau užtikrinta, kad rinkimai vyktų sąžiningai.

Vyresnysis prezidento patarėjas Pawelas Mucha antradienį sakė, kad naujos taisyklės „atspindi A. Dudos remiamus sprendimus“.

Tačiau opozicines partijos „Pilietinė platforma“ (PO) atstovas Mariuszas Witczakas sako, kad A. Duda įsiamžins istorijoje kaip laisvus rinkimus pražudęs prezidentas.

Naujieji įstatymai keičia, kaip bus renkami rinkimus organizuojančios ir prižiūrinčios Lenkijos valstybinės rinkimų komisijos (PKW) nariai. Po 2019 metais vyksiančių parlamento rinkimų septyni iš devynių komisijos narių bus renkami Lenkijos Seimo, kur PiS šiuo metu turi daugumą.

Iki šiol komisijoje dirbti po tris teisėjus išrinkdavo Konstitucinis Tribunolas, Aukščiausiasis Teismas ir Aukščiausiasis Administracinis Teismas.

Be to, pagal naujuosius įstatymus, nuo šių metų savivaldybių rinkimų savivaldybių pareigūnų, pavyzdžiui, merų, kadencijų skaičius bus ribojamas iki dviejų.