Andrzejus Duda: ES institucijos turi būti pavaldžios šalių narių valiai, o ne atvirkščiai
Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­joms ten­ka da­lis at­sa­ko­my­bės už „vi­suo­me­nės nu­si­vy­li­mą“ in­teg­ra­ci­ja, ir par­agi­no jas dau­giau dė­me­sio skir­ti Bend­ri­jos na­rių po­rei­kiams.

A. Duda šiuos komentarus išsakė per užsienio ambasadoriams prezidentūroje surengtą naujametinį priėmimą.

Lenkijos vadovas atkreipė dėmesį į Didžiosios Britanijos apsisprendimą trauktis iš ES ir euroskeptikų laimėjimus per kai kuriuose Vakarų Europos šalyse vykusius rinkimus. Pasak jo, iš dalies šią padėtį lėmė ES institucijų nesugebėjimas įsiklausyti į 28 Bendrijos šalių pageidavimus.

„Europos Sąjungos institucijos privalo prisiimti dalį atsakomybės už visuomenės nusivylimą integracija ir atlikti padarytų klaidų analizę, – sakė A. Duda. – Bendrijos institucijų uždavinys – darni Europos politika, o ne Europos valstybių juodinimas, skaldymas ir priešinimas.“

Pasak jo, ES institucijos turi būti pavaldžios šalių narių valiai, o ne atvirkščiai.

A. Duda pabrėžė, kad Bendrija yra sukurta ne mūsų dienų politikų pastangomis ir pridūrė, kad tas, „kas galvoja turintis monopolį apibrėžti, kokia turi būti Europa, neklausdamas kitų nuomonės ir neatsižvelgdamas į jų argumentus, yra Europos idėjų uzurpatorius“.

„Europa yra ir privalo būti stipri savo šalių valia, o Bendrijos institucijos turi tarnauti šiai valiai. Jeigu šią hierarchiją apversime ir iškelsime institucijas aukščiau valstybių – pažeisime tinkamą tvarką“, – sakė Lenkijos lyderis.

Lenkija yra įsitraukusi į Bendrijoje precendento neturintį konfliktą su ES lyderiais, sakančiais, kad Varšuvos vykdoma teismų reforma kertasi su bloko kertiniais principais. Briuselis inicijavo drausminę procedūrą pagal ES sutarties 7-ąjį straipsnį, teoriškai galinčią atimti iš Lenkijos teisę balsuoti priimant Bendrijos sprendimus. Tokia priemonė būtų pritaikyta pirmąkart per bloko istoriją, nors mažai tikėtina, kad šiuo klausimu bus pasiektas ES narių vienbalsis pritarimas.

Siekdama išvengti sankcijų ir pataisyti santykius su Briuseliu Lenkijos valdančioji konservatyvi partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) pertvarkė savo vyriausybę ir įtraukė į ją dialogui atvirų pareigūnų. Varšuva taip pat aktyviai stengiasi įtikinti kai kurias kitas Bendrijos nares palaikyti jos poziciją šiame ginče.

„Lenkija stengsis nuosekliai dirbti Europos vienybės labui, nedalijant (Bendrijos narių) į geresnes ar blogesnes, nereguliuojant balso teisės“, – pabrėžė A. Duda.