Amerikietiška svajonė tolsta: „žaliosios kortos“ dienos suskaičiuotos
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja ket­vir­ta­die­nį at­sklei­dė Kong­re­sui pla­nuo­ja­mą pa­teik­ti nau­ją di­de­lio mas­to im­ig­ra­ci­jos pla­ną, nu­ma­tan­tį, kad 1,8 mln. jau­nų ne­tei­sė­tų at­vy­kė­lių, ži­no­mų kaip „sva­jo­to­jai“ (Drea­mers), per 10–12 me­tų ga­lė­tų įgy­ti Ame­ri­kos pi­lie­ty­bę. Taip pat siū­lo­ma pa­nai­kin­ti „ža­lio­sios kor­tos“ lo­te­ri­ją, ku­ri vyk­do­ma jau nuo 1990 me­tų. To­kį spren­di­mą re­mia ir kai ku­rie de­mo­kra­tai. 

Išsamius šios reformos planus planuojama oficialiai pristatyti ateinančią savaitę. Kaip rodo ketvirtadienį paskelbta medžiaga, D. Trumpas taip pat siūlo panaikinti populiarią „žaliųjų kortų“ loteriją ir smarkiai suvaržyti šeimų imigraciją.

Pasak analitikų, siūlomi žingsniai galėtų imigrantų srautą sumažinti perpus. Dabar per metus į Jungtines Valstija gyventi atvyksta daugiau kaip milijonas užsienyje gimusių žmonių.

Be to, kad būtų dar labiau suvaržyta neteisėta imigracija, prezidentas pareikalavo Kongreso skirti 25 mlrd. dolerių (20 mlrd. eurų) „patikos fondui“, atsakingam už fizinės sienos JAV ir Meksikos pasienyje statybą. Šis projektas buvo vienas svarbiausių D. Trumpo rinkimų kampanijos pažadų.

„Krašto saugumo departamentas turi turėti priemonių neteisėtiems imigrantams atgrasyti, galimybę pašalinti asmenis, neteisėtai atvykusius į Jungtines Valstijas, taip pat gyvybiškai svarbių tarnybų, būtinų nacionaliniam saugumui užtikrinti“, – žurnalistams sakė vienas aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnas.

Baltųjų rūmų siūlomas kelias į pilietybę „svajotojams“, šiuo metu besinaudojantiems Atidėtų veiksmų atvykstančių vaikų atžvilgiu (DACA) programa, yra daug platesnis nei prognozuota. Anksčiau manyta, kad administracija linkusi suteikti pilietybę tik 690 tūkst. jaunų imigrantų, atvykusių į JAV dar vaikystėje .

Tačiau mainais D. Trumpas prašo Kongreso nustatyti griežtesnes sąlygas teisėtai imigracijai, išplėsti Krašto saugumo departamento turimas galimybes imtis priemonių prieš neteisėtus imigrantus, kurių šalyje yra iš viso apie 11 milijonų, tai pat padidinti šių priemonių finansavimą.

Tikėtina, kad dėl pastarųjų sąlygų šis planas gali pasirodyti nepriimtinas demokratams, nors jie labai trokšta išspręsti „svajotojų“ problemą.

„Nėra jokio viešosios politiko paaiškinimo, kodėl teisėta imigracija nukerpama perpus. Jokio“, – sakoma demokratų senatoriaus Briano Schatzo „Twitter“ žinutėje.

Staigus imigracijos politikos posūkis

Šis planas žymi staigų posūkį JAV imigracijos politikoje. Per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją D. Trumpas žadėjo imtis griežtų veiksmų prieš neteisėtą imigraciją, bet atėjęs į valdžią taip pat privėrė Amerikos duris teisėtiems atvykėliams ir pabėgėliams.

Siūlymas užbaigti 1990 metais įsteigtą leidimų gyventi JAV loteriją, turėjusią užtikrinti didesnę atvykėlių kilmės įvairovę, nebuvo netikėtas; jį palaiko netgi kai kurie demokratai. D. Trumpas aiškina, kad ši programa leido į šalį patekti kai kuriems žmonėms, remiantiems islamo ekstremistus.

„Ši programa kupina sukčiavimo ir piktnaudžiavimų; ji nepasitarnauja nacionaliniams interesams“, – sakoma ketvirtadienį Baltųjų rūmų paskelbtoje pasiūlymo santraukoje.

Vis dėlto D. Trumpas bent jau trumpam pats pakenkė savo pastangoms eliminuoti „žaliųjų kortų“ loteriją, kai sausio pradžioje per derybas su įstatymų leidėjais dėl imigracijos reformos, kaip pranešama, pasiskundė imigrantais iš „sušiktų šalių“, tokių kaip Haitis, Salvadoras arba Afrikos valstybės. Šiam numanomam pareiškimui iškilus į viešumą kilo didelė pasipiktinimo banga.

D. Trumpas taip pat sakė, kad reikia užbaigti „grandininę“ migraciją – tvarką, pagal kurią JAV pilietybę įgiję atvykėliai gali gauti leidimą pasikviesti į šalį net ir ne pačius artimiausius giminaičius.

Ketvirtadienį paskelbtame pasiūlyme sakoma, kad būtų siekiama „apsaugoti šeimos branduolį“, tad imigruoti būtų leidžiama tik natūralizuotų piliečių sutuoktiniams ir nepilnamečiams vaikams.