Aliaksandras Lukašenka ieško PPO naudos
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka, per­nai vy­riau­sy­bei nu­ro­dęs ša­lį į Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­ją (PPO) at­ves­ti „trūks plyš“ vė­liau­siai 2020 me­tais, kei­čia po­žiū­rį į Bal­ta­ru­si­jos na­rys­tę 164-ias na­res da­bar tu­rin­čia­me vals­ty­bių klu­be.

„Nereikia įstojinėti vardan paties įstojimo. Ir aš nepasirašysiu jokio dokumento dėl Baltarusijos narystės PPO, kol man ant stalo nebus padėti konkretūs jos naudos įrodymai“, – A. Lukašenką cituoją valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

„Antraip gana greitai teks stenėti ir verkšlenti kaip dabar, Eurazijos ekonominės sąjungos atveju“, – pasitarime su vyriausybės ir parlamento vadovais antradienį kalbėjo A. Lukašenka.

Baltarusija, norą prisijungti prie PPO išreiškusi dar 1993 metais, realiai šioje srityje kelis dešimtmečius nieko nenuveikė. Aktyviai derėtis pradėta tik 2016-ųjų pavasarį, kilus problemų Baltarusijos prekyboje su kitomis Euroazijos ekonominės sąjungos narėmis, įskaitant Rusiją.

Pernai gegužę Baltarusijos valdžia paskelbė, jog derybas dėl PPO narystės numatyta sėkmingai užbaigti 2019 metų pabaigoje ar 2020-ųjų pradžioje ir 2020-aisiais gauti visateisės šios organizacijos narės statusą.