Aleksandras Skobovas: bet kokios sankcijos prieš Rusiją yra sveikintinos
Pa­sak gar­saus ru­sų pub­li­cis­to Alek­sand­ro Sko­bo­vo, pa­sku­ti­nės Va­ka­rų sank­ci­jos ru­sų oli­gar­chams par­odė, kad Vla­di­mi­ro Pu­ti­no re­ži­mui ga­li­ma pa­kenk­ti la­bai jun­ta­mai. Ne­pai­sant to, kad da­bar nu­ken­tė­ję oli­gar­chai ir ne­pa­jėgs at­ves­ti pre­zi­den­to į pro­tą, bet ko­kio po­bū­džio nau­jos sank­ci­jos silp­ni­na re­ži­mą.

Naujų sankcijų dėka vėl krito rublio kursas, o juoduosius sąrašus papildę oligarchai prarado bent 12 milijardų dolerių. Tačiau Aleksandro Skobovo nuomone, didžiausias jų efektas – ne rublio kursas, o Rusijos akcijų rinkos nuopolis.

„Rublio kursas krito ir po pirmųjų sankcijų 2014 metais, tačiau tuo metu nepasijuto poveikio akcijų rinkai, o šį kartą jis buvo labai pastebimas. Tai – daug didesnis poveikis Rusijos ekonomikai“, – LŽ teigė Aleksandras Skobovas. „Manau, kad pirmosios sankcijos buvo daugiau simbolinėmis. Jos buvo skirtos paraginti Kremlių apsigalvoti. Panašu, kad dabar Vakarų lyderiai suprato, kad Kremlius neapsigalvos“, – sakė LŽ pašnekovas.

Publicisto nuomone, pirmą sykį galime kalbėti apie tai, kad sankcijomis nuspręsta iš tiesų bausti Rusiją, o ne siųsti jai simbolinius signalus.

LŽ paklaustas, ar nuo sankcijų nukentėję prokremliniai oligarchai, kaip Olegas Deripaska, gali paveikti Vladimirą Putiną, Aleksandras Skobovas tuo abejojo: „Nemanau, kad jie turi tikros įtakos Putinui. Tačiau sankcijos prieš juos gali paveikti tą didelę Rusijos visuomenės dalį, kuri iki šiol mylėjo Putiną ir nekentė Vakarų, kurie neva globojo mūsų apsivogusius oligarchus. Dabar gi mato, kad vagių ir kleptokratų rimtai ėmėsi ne Kremlius, o Vakarai. Manau, kad būtent šis žingsnis gali pakeisti daugelio aplink Putiną susitelkusių rusų požiūrį į Vakarus“.

Nemažai apžvalgininkų teigia, kad asmeninės sankcijos, kurios neliečia užsienyje gyvenančių aukštų valdininkų ir oligarchų šeimos narių – nėra iki galo veiksmingos ir toks galėtu būti tolesnis sankcijų etapas. Aleksandro Skobovo nuomone, sveikintinas yra bet koks sankcijų išplėtimas ir jei naujos sankcijos būtų pritaikytos valdininkų šeimų nariams – tai taip pat duotų tik naudos: „Jei tai pažeidžia Putinui artimus oligarchus arba jo ir jo aplinkos žmonių šeimos narius – tai bus naudinga. Būtų efektyvu, jei Vakarai suformuluotų tokį sankcijų paketą, kuris tiesiogiai paliestų Rusijos karinės pramonės kompleksą. Karinės Rusijos galio menkinimas turėtų būti svarbiausiu būsimųjų sankcijų tikslu“.