Albanijos premjeras parlamente buvo apmėtytas kiaušiniais
Vie­nas Al­ba­ni­jos par­la­men­ta­ras ket­vir­ta­die­nį par­la­men­te svie­dė į prem­je­rą Edi Ra­mą kiau­ši­nių, ku­riais su­te­pė jam kak­la­raiš­tį – taip į asamb­lė­ją po pus­me­tį tru­ku­sio boi­ko­to su­grį­žo opo­zi­ci­jos koa­li­ci­ja.

Asmens sargybiniai puolė į pagalbą E. Ramai, kuris iš pakylos kreipėsi į parlamentarus dėl pastarojo meto studentų protestų.

Galiausiai sesija buvo atidėta iki vakaro, o parlamento pirmininkas pranešė, kad kiaušinius mėtusiam įstatymų leidėjui Endri Hasai iš konservatyviosios Demokratų partijos uždrausta 10 dienų dalyvauti posėdžiuose.

Opozicija pareiškė, kad taip išreiškė solidarumą su protestuojančiais studentais, kurie per neseniai vykusius mitingus svaidė kiaušinius į Švietimo ministerijos pastatą.

Buvęs prezidentas ir dabartinis opozicijos parlamentaras Sali Berisha parašė socialiniame tinkle „Facebook“, kad kiaušiniai yra „Edi Ramai opozicijos išsiųstas... Kalėdų ir Naujųjų metų atvirukas“.

Įniršęs E. Rama tuoj pat užsipuolė opoziciją socialiniame tinkle „Twitter“.

„Per kelis mėnesius boikoto jų deputatams teko stumti laiką vištidėse, kur žagino vištas ir grobė kiaušinius“, – parašė premjeras socialistas.

„Opozicijai vertėjo aptarti opozicijos reikalavimus užuot pavertus parlamento sesiją konfliktu“, – pridūrė jis.

Studentai jau ne vieną savaitę renkasi Tiranos gatvėse, kur reikalauja sumažinti studijų kainą, pagerinti sąlygas universitetų miesteliuose ir kitaip pertvarkyti aukštojo mokslo sistemą.

E. Ramos vyriausybė paskelbė esanti pasiruošusi patenkinti demonstrantų reikalavimus, bet iš pradžių norinti dialogo.