Albanija kratosi ES migrantų centro savo teritorijoje
Al­ba­ni­ja tre­čia­die­nį at­me­tė bet ko­kias kal­bas, kad jo­je bus stei­gia­mas cen­tras mig­ran­tams, sie­kian­tiems pa­tek­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gą, ir par­eiš­kė, kad su žmo­nė­mis ne­ga­li­ma elg­tis kaip su „tok­siš­ko­mis at­lie­ko­mis“.

Pagal savo planą apriboti atvykstančių migrantų skaičių ES lyderiai tikisi įkurti centrus už bloko ribų, kuriuose migrantai lauktų savo paraiškų suteikti prieglobstį išnagrinėjimo.

Kadangi ES nepriklausanti Albanija yra šalia Graikijos ir priešais Italiją kitoje Adrijos jūros pusėje, ji buvo minima kaip galima vieta tokiems prieglobsčių prašytojų centrams.

Tačiau Albanijos premjeras Edi Rama interviu Vokietijos laikraščiui „Bild“ idėją atmetė.

„Mes niekada nesutiksime su tokiomis ES pabėgėlių stovyklomis“, – sakė jis ir pridūrė, kad „sprendinys paversti Albaniją bangolaužiu Europos pabėgėliams yra pavojingas“.

Tokie centrai reiškia „nevilties apimtų žmonių numetimą kažkur, kaip toksiškų atliekų, kurių niekas nenori“, pridūrė E. Rama.

Albanijos lyderis taip pat pasakė Briuseliui, kad Tiranos nepavyks papirkti ir derybomis dėl narystės ES. „Pabėgėlių krizę reikia spręsti nepriklausomai nuo mūsų narystės siekio dabartinės situacijos“, – sakė jis.

E. Ramos atsisakymas buvo pareikštas kitą dieną po to, kai ES sutiko kitų metų birželį pradėti derybas dėl Albanijos stojimo į bloką.

Tai reiškia dar vieną nesėkmę Europos lyderiams, norintiems susitarti dėl migrantų srauto į bloką mažinimo. Ši problema turėtų dominuoti per ketvirtadienį Briuselyje prasidedantį ES viršūnių susitikimą.