Airijoje mirtinai subadytas vienas žmogus, dar mažiausiai du sužeisti
Ai­ri­jos po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl vie­no žmo­gaus nu­žu­dy­mo pei­liu ir dar ma­žiau­siai dvie­jų su­žei­di­mo; de­tek­ty­vai ti­ria ga­li­mo te­ro­ris­ti­nio nu­si­kal­ti­mo ver­si­ją, pra­ne­šė ša­lies ži­niask­lai­da.

Remiantis pranešimais, nusikaltimai padaryti trečiadienį Dandolke, esančiame į pietus nuo Šiaurės Airijos sienos. Pirmąja auka tapo japonas, kuris buvo užpultas miesto gatvėje ir patyrė dūrį į nugarą. Jis mirė įvykio vietoje.

Kitose Dandolko vietose nukentėję žmonės buvo sužeisti geležiniu strypu, sakoma žiniasklaidos pranešimuose.

Policija pranešė, kad dėl šių įvykių Dandolko policijos nuovadoje yra sulaikytas vienas vyras. Pareigūnai ieško liudininkų ir tikrina nusikaltimų vietas, ieškodami įkalčių.