Airija iškvietė Izraelio ambasadorių
Ai­ri­ja an­tra­die­nį iš­kvie­tė Iz­rae­lio am­ba­sa­do­rių Zee­vą Bo­ke­rį ir par­eiš­kė pro­tes­tą dėl 59 pa­les­ti­nie­čių, žu­vu­sių pa­lei Ga­zos Ruo­žo ir žy­dų vals­ty­bės sie­ną per aud­rin­gas de­mons­tra­ci­jas prieš JAV am­ba­sa­dos Je­ru­za­lė­je ati­da­ry­mą, pe­rau­gu­sias į kru­vi­nus su­si­rė­mi­mus.

Užsienio reikalų ministras Simonas Coveney „iškvietė Izraelio ambasadorių į Airiją... siekdamas perteikti Airijos sukrėtimą ir nerimą dėl vakarykščių mirčių ir sužalojimų Gazos Ruože masto“, – pareiškime nurodė Airijos URM.

S. Coveney taip pat paragino „artimiausiomis valandomis ir dienomis Izraelį laikytis santūrumo“, priduriama pareiškime.

„Ambasadorius buvo informuotas apie Airijos reikalavimus atlikti JT vadovaujamą nepriklausomą tarptautinį tyrimą dėl vakarykščių mirčių“, – sakė ministerija.

Anot institucijos, Airijos pareigūnai pranešė iš Ramalos, jog Gazos Ruožo sveikatos priežiūros sistemai, ir šiaip apkrautai dėl įrangos ir būtiniausių vaistų stygiaus, „tenka didelė našta dėl sužeidimų masto“.

„Be mirčių ir masinių sužalojimų, Airija labai susirūpinusi dėl sveikatos priežiūros darbuotojų patirtų sužeidimų, kaip pranešė Pasaulio sveikatos organizacija (WHO)“, – sakoma pareiškime.

PSO pranešė, kad buvo užfiksuota 211 atakų prieš medicinos specialistus ir 25 apgadintus greitosios pagalbos automobilius.