Afganistano vyriausybė nedalyvaus Maskvos rengiamose derybose
Af­ga­nis­ta­no vy­riau­sy­bė ne­da­ly­vaus pa­si­ta­ri­me dėl ša­lies pa­dė­ties, tu­rin­čia­me įvyk­ti rug­sė­jo mė­ne­sį Mask­vo­je, tre­čia­die­nį pa­skel­bė te­le­vi­zi­ja „TO­LO­news“, rem­da­ma­si af­ga­nų vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Taikos procesas be abejo turi vykti su Afganistano Islamo Respublika priešakyje. Mes nedalyvausime derybose Maskvoje“, – Afganistano URM atstovo Sibghato Ahmadi žodžius cituoja televizija.

Kabulas kol kas negavo oficialaus kvietimo į derybas, informavo „TOLOnews“, remdamasi aukšto rango šaltiniais.

Numatoma, kad rugsėjo 4-ąją Maskvoje įvyks tarptautinis pasitarimas dėl padėties Afganistane sureguliavimo. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį nurodė, kad šiame susitikime planuoja dalyvauti ir Talibano islamistų judėjimo atstovai.

Afganistano ambasadorius Rusijoje Abdulas Kayumas Kuchay sveikino galimą talibų dalyvavimą dialoge.