Afganistano sostinėje – naujas kruvinas išpuolis
Ka­bu­le gink­luo­ti už­puo­li­kai pir­ma­die­nį par­yčiais at­aka­vo ka­ro aka­de­mi­ją ir nu­ko­vė ma­žiau­siai 11 ka­rių, o dar apie 16 su­žei­dė. At­sa­ko­my­bę už iš­puo­lį pri­siė­mė dži­ha­dis­tų gru­puo­tė „Is­la­mo vals­ty­bė“ (ISIS).

Per maždaug 4 val. vietos (1 val. 30 min. Lietuvos) laiku prasidėjusią ataką prieš Maršalo Fahimo gynybos universitetą užpuolikams nepavyko patekti į pačią smarkiai įtvirtintą mokymo įstaigą, naujienų agentūrai AFP sakė vienas šaltinis afganų saugumo tarnybose.

Ši ataka yra jau trečias didelis išpuolis Afganistano sostinėje per kiek ilgesnį nei savaitės laikotarpį.

Pasak Gynybos ministerijos atstovo Dawlato Waziri, vienas mirtininkas sprogdintojas atakavo kariuomenės dalinį, atsakingą už karo akademijos apsaugą. Tuomet prasidėjo susišaudymas su kitais užpuolikais.

D. Waziri nurodė, kad ataką surengė mažiausiai penki užpuolikai. Du iš jų žuvo per susišaudymą, du detonavo mirtininkų sprogdintojų liemenes, o dar vieną kariams pavyko sučiupti gyvą.

„Ši ataka – prieš akademijos saugumą užtikrinantį kariuomenės dalinį, o ne prieš pačią akademiją“, – teigė D. Waziri.

Visi į akademiją vedantys keliai buvo uždaryti policijos. Pareigūnai praleisdavo tik greitosios pagalbos automobilius, vežančius sužeistuosius į ligonines.

Susišaudymui pasibaigus saugumo pajėgos vėl kontroliavo tą teritoriją. Į jų rankas pateko viena mirtininko sprogdintojo liemenė, Kalašnikovo automatas ir šaudmenų, nurodė D. Waziri.

Gynybos ministerijos atstovas anksčiau sakė, kad žuvo penki kariai, bet vėliau patikslino šį skaičių ir nurodė, kad aukų yra 11.

Atsakomybę už išpuolį prisiėmė Afganistane veikianti „Islamo valstybės“ grupuotė.

„Islamo valstybės“ kovotojai puolė karo akademiją Kabulo mieste per mirtininkų ataką“, – sakoma IS propagandos agentūros „Amaq“ pranešime.