Afganistane netyla sprogimai
Pie­tų Af­ga­nis­ta­ne an­tra­die­nį per spro­gi­mą žu­vo ma­žiau­siai 16 ir bu­vo su­žeis­ti dar 38 žmo­nės, pra­ne­šė par­ei­gū­nai. Sprog­me­nų pri­krau­tas mi­kroau­to­bu­sas Kan­da­ha­re spro­go sau­gu­mo pa­jė­goms ban­dant jį ne­utra­li­zuo­ti. Sau­gu­mo pa­jė­gos jau bu­vo eva­ka­vu­sios žmo­nes iš au­to­bu­sų sto­ties ra­jo­no, kur bu­vo ras­tas mi­ni­mas mi­kroau­to­bu­sas, sa­kė pro­vin­ci­jos gu­ber­na­to­riaus at­sto­vas Dau­das Ah­ma­di.

„Saugumo pajėgoms bandant neutralizuoti mikroautobusą, jis detonavo“, – sakė policijos atstovas Mohammadas Qasimas Azadas.

„Naujausi duomenys rodo, kad žuvo 16 žmonių, o dar 38 sužeistieji buvo atvežti į ligoninę. (Įvykio) vietoje tebeturime du greitosios pagalbos automobilius, nes po griuvėsiais gali būti daugiau žmonių“, – sakė Kandaharo Mirvaiso ligoninės direktorius Nehmatas Barakas.

Provincijos gubernatoriaus atstovas patvirtino aukų skaičių.

Sprogimas buvo toks galingas, kad dauguma sužeistųjų yra civiliai, buvę už evakuoto rajono ribų.

Pasak D. Ahmadi, saugumo pajėgos netoli įvykio vietos taip pat rado didelį konteinerį su sprogmenimis, granatsvaidžiais, mirtininkų liemenėmis ir amunicija.

„Teroristai planavo Ramadano (musulmonų šventojo mėnesio) pabaigoje surengti šiame mieste didelę ataką tarp daugybės žmonių, einančių apsipirkti Id al Fitro šventei ... Saugumo pajėgos užkirto kelią katastrofai“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas saugumo pareigūnas.

Atsakomybės kol kas neprisiėmė jokia grupuotė.