Abbasas žada paleisti Palestinos parlamentą
Pa­les­ti­nie­čių ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vas Mah­mou­das Ab­ba­sas šeš­ta­die­nį pra­ne­šė, kad teis­mo nu­ro­dy­mu ke­ti­na pa­leis­ti be­veik ne­vei­kian­tį Pa­les­ti­nos par­la­men­tą, kon­tro­liuo­ja­mą jo var­žo­vų is­la­mis­tų ju­dė­ji­mo „Ha­mas“. 

M. Abbasas nepasakė, kada Ramaloje esantis Palestinos Konstitucinis Teismas priėmė šią nutartį, kuria taip pat nurodė per pusę metų nuo Palestinos įstatymų leidybos tarybos paleidimo surengti rinkimus.

„Šis klausimas pasiekė Konstitucinį Teismą, kuris priėmė sprendimą paleisti įstatymų leidybos tarybą bei per šešis mėnesius surengti įstatymų leidžiamosios valdžios rinkimus. Privalome nedelsdami vykdyti (teismo sprendimą)“, – per susitikimą su palestiniečių vadovybe Ramaloje sakė administracijos vadovas.

Šis žingsnis leistų M. Abbasui toliau daryti spaudimą Gazos Ruožą kontroliuojančiam judėjimui „Hamas“.

Šis sekmadienį pasmerkė tokius M. Abbaso planus ir pareiškė, kad administracijos vadovas „siekia savo siaurų interesų“.

„M. Abbasas turėjo ištiesti ranką ir priimti („Hamas“ lyderio Ismailo) Haniya kvietimą surengti bendrą susitikimą ir taip užbaigti palestiniečių susiskaldymą“, – pareiškė judėjimas.

„Užuot tą padaręs, M. Abbasas nusprendė sugriauti Palestinos politinę sistemą, toliau veikti vienašališkai ir paleisti Palestinos žmonių teisines institucijas. Ir visa tai daroma siekiant jo siaurų interesų“, – sakoma pareiškime.

Jame Egiptas, siekiantis sutaikyti „Hamas“ su M. Abbaso vadovaujamu palestiniečių judėjimu „Fatah“, raginamas blokuoti šį žingsnį.

Palestinos parlamentas nebuvo susirinkęs nuo 2007-ųjų, kai „Hamas“ įgijo Gazos Ruožo kontrolę, bet pagal palestiniečių įstatymus jo pirmininkas galėtų laikinai vadovauti administracijai, jei 83-erių M. Abbasas mirtų eidamas pareigas.

Palestiniečių parlamento rinkimai paskutinį kartą įvyko 2006 metais. Juos didele persvara laimėjo „Hamas“, tačiau „Fatah“ balsavimo rezultatų nepripažino.

Judėjimai kelis kartus bandė susitaikyti, bet šie bandymai buvo nesėkmingi. Abi šalys ir toliau nesutaria dėl daugelio dalykų, tarp jų – „Hamas“ atsisakymo nuginkluoti savo karinį sparną.

M. Abbasas, kurio vadovaujamas „Fatah“ išlaikė valdžią Vakarų Krante, pastaraisiais mėnesiais sumažino atlyginimus Izraelio blokadą patiriančiame Gazos Ruože bei ėmėsi kitų priemonių.

M. Abbaso kadencija turėjo baigtis 2009 metais, tačiau nevykstant rinkimams jis išlieka poste.