60 minučių: tiek laiko socialiniams tinklams pašalinti teroro propagandą
Eu­ro­pos Są­jun­ga tre­čia­die­nį pa­siū­lė rei­ka­lau­ti iš so­cia­li­nių tink­lų ir in­ter­ne­to sve­tai­nių per va­lan­dą nuo par­ei­gū­nų nu­ro­dy­mo ga­vi­mo pa­ša­lin­ti te­ro­ris­ti­nę pro­pa­gan­dą.

Priešingu atveju tokioms kompanijoms kaip „Facebook“ ir „Twitter“ siūloma skirti didžiules baudas.

Europos Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o Junckerio pasiūlytas įstatymo projektas žymi griežtesnę poziciją, nes anksčiau Briuselis kliovėsi savanoriškais interneto firmų veiksmais šalinant tokį turinį.

Internetas tapo svarbiu įrankiu ekstremistams, vykdantiems atakas Europos miestuose. Tokios atakos pastaraisiais metais pareikalavo šimtų gyvybių.

„Europiečiai teisėtai tikisi, kad jų Sąjunga juos apsaugos, – per savo metinį pranešimą Europos Parlamentui pareiškė J.-C. Junckeris. – Štai kodėl Komisija šiandien siūlo naujas taisykles, kad teroristinis turinys iš interneto būtų pašalintas per vieną valandą – lemiamą laiką, per kurį padaroma daugiausiai žalos.“

Europos Komisija nurodė, kad vien sausio mėnesį džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) internete paskleidė beveik 7 tūkst. naujų propagandos pranešimų, nors ši grupuotė buvo išstumta iš daugumos savo bastionų Irake ir Sirijoje.

Komisija siūlo nustatyti firmoms „teisiškai įpareigojamą vienos valandos terminą“, per kurį turi būti pašalintas teroristinis turinys. Laikas prasidėtų tą akimirką, kai valstybės pareigūnai duotų atitinkamą nurodymą.

Savanoriškų pastangų nepakanka

Kalbama apie turinį, kurstantį ar propaguojantį vykdyti teroristinius nusikaltimus, propaguojantį teroristinių grupių veiklą ar siūlantį atakų vykdymo instrukcijas.

Tačiau numatomos ir teisinio kompensavimo priemonės atvejais, kai turinio tiekėjas nesutinka su nurodymu.

„Valstybės narės turės įgyvendinti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias bausmes už nurodymų pašalinti teroristinį turinį internete nevykdymą, – nurodė Komisija. – Jei toks turinys po nurodymų pašalinti nuolat nebus šalinamas, paslaugos tiekėjui galėtų grėsti finansinės bausmės iki 4 proc. jo pasaulinės apyvartos ankstesniais verslo metais.“

2016 metais ES suvienijo jėgas su JAV įsikūrusiomis technologijų firmomis kovai su ekstremizmu internete.

Iki šiol Briuselis spausdavo industriją taikyti savireguliaciją, bet ES pareigūnai jau daugiau kaip metai teikia prieštaringus įvertinimus dėl tokių kompanijų kaip „Facebook“, „Twitter“, „Microsoft“ ir „YouTube“.

„Nors savanoriškomis pastangomis padarėme pažangą dėl teroristinio turinio internete šalinimo, to nepakanka“, – sakoma ES saugumo komisaro Juliano Kingo pareiškime.

„Mums reikia neleisti jo skelbti ir, kai tai pasitaiko, užtikrinti jo pašalinimą kaip įmanoma greičiau, kol jis nepadarė rimtos žalos“, – pažymima pareiškime.