16 JAV valstijų teisme apskundė prezidento sprendimą dėl nepaprastosios padėties
Še­šio­li­ka JAV vals­ti­jų pir­ma­die­nį teis­me aps­kun­dė pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos spren­di­mą pa­skelb­ti ne­pap­ras­tą­ją pa­dė­tį sie­kiant gau­ti lė­šų sie­nos pie­ti­nia­me ša­lies pa­sie­ny­je su Mek­si­ka sta­ty­boms, tvir­tin­da­mos, kad šis žings­nis pa­žei­dė kons­ti­tu­ci­ją.

Ieškinyje, pateiktame federaliniam teismui Kalifornijoje, sakoma, kad šis prezidento įsakas prieštarauja konstitucijos nuostatai, reglamentuojančiai įstatymų leidybos tvarką, bei straipsniui, kuriame sakoma, kad JAV Kongresas taria paskutinį žodį skirstant viešąsias lėšas.

Kad toks žingsnis bus žengtas, jau anksčiau yra informavęs Kalifornijos generalinis prokuroras Xavieras Becerra. Jis sakė, kad jo ir kitos valstijos nusprendė apskųsti prezidento sprendimą, nes jos gali prarasti pinigus, skirtus kariniams projektams, pagalbai nelaimių atveju ir kitiems tikslams.

Keli respublikonų senatoriai irgi kritikavo šalies vadovo sprendimą teigdami, kad jis sukuria pavojingą precedentą, o D. Trumpas galėjo viršyti prezidentui priskirtus įgaliojimus.

Skundą pateikė Kalifornijos, Kolorado, Konektikuto, Delavero, Havajų, Ilinojaus, Meino, Merilando, Mičigano, Minesotos, Nevados, Naujojo Džersio, Naujosios Meksikos, Niujorko, Oregono ir Virdžinijos valstijos.

„Šių papildomų federalinių lėšų panaudojimas pasienio sienos statyboms prieštarauja Kongreso ketinimams ir pažeidžia JAV konstituciją“, – teigiama ieškinyje.

Jame priduriama, kad D. Trumpas „nukreipė šalį savo paties sukeltos konstitucinės krizės link“.

„Kongresas ne kartą atmetė prezidento reikalavimą finansuoti sieną pasienyje, ir neseniai tai baigėsi rekordiniu 35 dienų daliniu vyriausybės uždarymu dėl ginčo dėl pasienio sienos“, – sakoma dokumente.

„Vyriausybei vėl atsidarius, Kongresas pritarė, o prezidentas pasirašė, teisės aktą dėl 1,375 mlrd. dolerių (1,2 mlrd. eurų) skyrimo tvorai palei pietinį pasienį (nutiesti), bet Kongresas aiškiai pasakė, kad šis finansavimas negali būti panaudotas prezidento Trumpo siūlomai pasienio sienai“, – priduriama jame.

Skunde taip pat tvirtinama, kad Krašto saugumo departamentas pažeidė Nacionalinės aplinkos politikos aktą, nes neįvertino sienos Kalifornijoje ir Naujojoje Meksikoje įtakos aplinkai.

D. Trumpas penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį šalyje, kad krašto apsaugai ir kitoms sritims skiriamas finansavimas galėtų būti naudojamas sienos statybai.

Tokį sprendimą jis priėmė Kongresui atsisakius skirti jo norimus papildomus 5,7 mlrd. dolerių (per 5 mlrd. eurų) sienos apsaugai.