14 metų kalėjimo Austrijoje už „Putinai, įvesk karius“
Aus­tri­jos kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų gru­puo­tės ly­de­rę teis­mas nu­tei­sė ka­lė­ti 14 me­tų už tai, kad Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną kvie­tė įves­ti ka­ri­nes pa­jė­gas.

Austrijos kontržvalgybos duomenimis, Monika Unger vadovauja organizacijai, kurioje yra 2700 narių. Jiems buvo išduodami neegzistuojančios valstybės dokumentai, jie buvo įtikinėjami nemokėti austriškų mokesčių, rašo DW.

M. Unger gynyba tikino, kad organizacijos narių pažiūros buvo „labai keistos“, bet „nepavojingos“. Skelbdamas nuosprendį teisėjas paaiškino, kad jo griežtumas turėtų būti aiškus signalas: antivalstybinė veikla neleistina.

42 metų moteris už antivalstybinę veiklą nuteista kalėti 14 metų.

M. Unger pavaduotojas, 71 metų buvęs policijos darbuotojas, buvo nuteistas 10 metų praleisti už grotų. Dar 12-ai teisiamųjų pagal tą pačią bylą, tarp jų – pensininkams ir bedarbiams, paskirtos laisvės atėmimo bausmės nuo 9 mėnesių iki trejų metų.

Rengė perversmą

2017 metų balandžio mėnesį juos suimant dalydavo šimtai specialiųjų policijos pareigūnų. Organizacijoje, kurioje buvo beveik trys tūkstančiai narių, M. Unger įkūrė 2015 metais.

Teismo procesas prieš organizaciją „Staatenbund Osterreich“ pradėtas 2018 metų spalio 15 dieną. Įtarimai nariams – siekis nuversti valdžią, steigti pereinamąją karinę vyriausybę, „Austrijos Konfederacijos prezidento“ vardu kreiptis į Rusijos Federacijos prezidentą Vladimirą Putiną su prašymu įvesti karines pajėgas ir perduoti valdžią.

Organizacijos nariai mezgė ryšį su kariškiais, įkalbinėjo prisidėti prie „bendro reikalo“. Planavo suimti aukštus Austrijos federalinius ir žemių pareigūnus, buvo net išdavę 2016 „orderių“. Teigiama, kad kai nepavyko į savo pusę patraukti kariškių, M. Unger nusprendė kreiptis į Rusijos prezidentą, kad įvestų karines pajėgas.

Neigia valstybę

„Staatenbund Osterreich“ šalininkai priklauso taip vadinamiems „Staatsverweigerer“ – neigiantiesiems valstybę. Tokie nepripažįsta valstybės įstatymų, kuria paralelę visuomenę, pogrindyje gamina savo tapatybes korteles, vairuotojų pažymėjimus ir kitus dokumentus.

Pastaruoju metu vokiečių žiniasklaida atkreipė dėmesį į taip vadinamų „Reicho piliečių“ aktyvumą. Tai yra Vokietijoje gyvenantys žmonės, nepripažįstantys Vokietijos Federacinės Respublikos legitimumo, laikantys save Vokietijos Reicho piliečiais.