10 galimų britų atsakymų Rusijai už buvusio šnipo nunuodijimą
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rė The­re­sa May par­ei­ka­la­vo Mask­vos pa­siaiš­ki­ni­mų dėl Sa­lis­be­ry­je įvyk­dy­to pa­si­kė­si­ni­mo į bu­vu­sio ru­sų šni­po Ser­ge­jaus Skri­pa­lio gy­vy­bę. Pa­sak jos, jei bus įro­dy­ta, kad pa­si­kė­si­ni­mas – Ru­si­jos slap­tų­jų tar­ny­bų dar­bas, Lon­do­nas tai lai­kys „ne­tei­sė­tu jė­gos pa­nau­do­ji­mu“ sa­vo te­ri­to­ri­jo­je.

Dar šio mėnesio pradžioje britų Užsienio reikalų ministerija tvirtino norinti kalbėtis su Rusija apie nesutarimus ir „konstruktyviai su Rusija dirbti“ Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje. Tačiau po pasikėsinimo į Sergejų Skripalį kalbos apie santykių gerinimą baigėsi. Londonas šiuo metu svarsto, kaip galėtų nubausti Rusiją, jei būtų įrodytą, kad pasikėsinimą įvykdė jos slaptosios tarnybos. Pirmas žingsnis jau žengtas – oficialūs britų asmenys greičiausiai nevyks į Rusijoje rengiamą futbolo pasaulio čempionatą.

Kaip rašo „The Guardian“, galimi atsakymo variantai turėtų paaiškėti po pirmadienį vyksiančio vyriausybės posėdžio. Klausimas yra ką Jungtinė Karalystė iš tiesų gali padaryti, kad bent jau pasiųstų Vladimirui Putinui rimtą perspėjimą dusyk pagalvoti prieš sumąstant kažką panašaus ateityje? „The Guardian“ nuomone, Theresos May vyriausybė turi 10 galimų variantų (nuo švelniausio iki griežčiausio):

1. Išsiųsti diplomatus. Švelniausiu atsaku galėtų būti po Aleksandro Litvinenkos nužudymo Davido Camerono jau taikyta bausmė – ambasadoriaus ir kitų aukšto rango diplomatų išsiuntimas iš Londono. Trūkumas, anot „The Guardian“ yra tas, kad Rusija beveik be abejonės atsakytų tuo pačiu ir Maskvos – Londono santykiai vėl ilgam „užšaltų“.

2. Atimti transliavimo licencijas iš „Russia Today“ ir kitų Kremliaus kanalų. Tuo pat metu garsūs asmenys (įskaitant šešėlinio kabineto narius ir sporto žvaigždes) būtų raginami atsisakyti pelningų kontraktų, kuriuos jiems siūlo „Russia Today“ už pasirodymą eteryje. Tokiam žingsniui veikiausiai mielai pritartų Prancūzija, kuri ėmėsi griežtų priemonių kovai su rusiškos propagandos ir dezinformacijos mašina.

3. Raginti ES sporto organizacijų vadovus nevykti į Pasaulio futbolo čempionatą. Nors nekalbama apie rinktinių atsisakymą dalyvauti Rusijoje vyksiančiame čempionate, dauguma Europos valstybių greičiausiai atsisakytų prisijungti prie šios boikoto akcijos.

4. Sugriežtinti sankcijas ir prieš pinigų plovimą nukreiptus įstatymus. Pasak „The Guardian“, Jungtinė Karalystė galėtų taikyti griežtesnes sankcijas Rusijos pareigūnais, atsakingais už žmogaus teisių pažeidimus.

5. Įšaldyti rusų oligarchų turtą, jei jie negali deklaruoti kilmės pinigų, už kuriuos įsigijo nekilnojamąjį turtą Jungtinėje Karalystėje. Tiesa, toks žingsnis gresia sudėtingais ir nebūtinai britams sėkmingais teismų procesais ir gali vienodai skaudžiai smogti tiek Vladimiro Putino aplinkai, tiek ir jo priešininkams.

6. Skatinti ES sankcijų griežtinimą. Šiuo metu Rusija jau yra antroje vietoje pasaulyje (po Šiaurės Korėjos) pagal šaliai taikomų sankcijų gausumą. Kol kas, „The Guardian“ nuomone, ji gana sėkmingai pakenčia šią bausmę už agresiją Ukrainoje. Be to, šiuo klausimu tektų sunkiai įtikinėti sankcijų „nemėgstančias“ Vokietiją, Italiją ir Graikiją.

Daugelis ekspertų pažymi, kad sankcijos Rusijos ekonomikos augimą sulėtino tik 1 procentu. Tuo pat metu Estijos žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad Vladimiras Putinas naudojasi Vakarų sankcijomis, kaip pasiteisinimu prieš savo piliečius dėl bet kokių ekonominių problemų šalyje.

7. Dislokuoti daugiau NATO pajėgų netoli Rusijos sienų. Britų pajėgos jau dislokuotos Baltijos šalyse, tačiau gausesnių pajėgų dislokavimas pasiųstų aiškų signalą. Tikėtina, kad šiuo klausimu Londoną palaikytų Vašingtonas, stiprinantis Baltijos šalių ir Lenkijos gynybą, aktyviau remiantis Ukrainos kariuomenę ir intensyviai raginantis europiečius didinti išlaidas gynybai.

NATO taip pat galėtų padidinti spaudimą Maskvai, jei patvirtintų narystės veiksmų planą Ukrainai. Tokį pat planą, pasak „The Guardian“, galima būtų pasiūlyti ir kai kurioms Balkanų valstybėms.

Klausimas yra ką Jungtinė Karalystė iš tiesų gali padaryti, kad bent jau pasiųstų Vladimirui Putinui rimtą perspėjimą dusyk pagalvoti prieš sumąstant kažką panašaus ateityje?

8. Paskelbti Rusiją terorizmą remiančia valstybe. Šalims, kurios skelbiamos terorizmo rėmėjomis, JAV taikomas specialus sankcijų rinkinys, įskaitant su karyba susijusių prekių apyvartos draudimą, ekonominės pagalbos draudimą ir daugelį kitų baudžiamųjų priemonių.

9. Atjungti Rusijos bankus nuo „Swift“ sistemos. Kai kurie su Iranu susiję Rusijos bankai jau atjungti nuo tarptautinės apsikeitimo finansiniais duomenimis sistemos („Swift“). Jei būtų atjungta daugiau Rusijos bankų, tai apsunkintų jos tarptautinę prekybą. Visgi, anot „The Guardian“, tokio veiksmo poveikis būtų gana ribotas, nes su didžiosiomis, G7 klubui nepriklausančiomis valstybėmis, Rusijos bankai atsiskaito per savą sistemą – SPFS.

10. Viešinti duomenis apie Vladimiro Putino ir jo aplinkos žmonių turtą. Kaip teigia „The Guardian“, britų žvalgyba ir teisėsauga turi daugybę informacijos apie tai, kur ir kaip Vladimiras Putinas, jo šeimos nariai bei aplinkos žmonės slepia savo turtus. Trūkumas šiuo atveju tas, kad tarptautinė bendruomenė tokį Londono žingsnį gali įvertinti, kaip siekį įtakoti Rusijos prezidento rinkimus.