„Wikileaks“ įkūrėjui teks palikti Ekvadoro ambasadą
Ek­va­do­ro pre­zi­den­tas Le­ni­nas Mo­re­no penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas Ju­lia­nas As­san­ge'as tu­ri pa­lik­ti ša­lies am­ba­sa­dą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ku­rio­je sle­pia­si nuo 2012 me­tų, ta­čiau kon­kre­taus ter­mi­no ne­nu­ro­dė.

„Tokia padėtis negali tęstis amžinai. Kažkuriuo metu jis turės išeiti“, – sakė L. Moreno „Foro America“ forume Madride.

„Vienintelis dalykas, kurio mes norime, tai garantijos, kad jo gyvybei nekils pavojus“, – pažymėjo Ekvadoro prezidentas.

„Niekada nepritariau J. Assange'o veiklai. Niekada nepritariau kišimuisi į žmonių asmeninį susirašinėjimą siekiant gauti informacijos, kokia vertinga ji bebūtų. Ne tokiomis priemonėmis“, – kalbėjo jis.

Pasak L. Moreno, Ekvadoro valdžia aptarė J. Assange'o klausimą su Britanijos vyriausybe.

Kiek anksčiau šią savaitę Ekvadoro užsienio reikalų ministras Jose Valencia interviu Ispanijos laikraščiui ABC pareiškė, kad Kitas anksčiau ar vėliau turės sureguliuoti situaciją dėl J. Assange'o.

„Šiuo klausimu Ekvadoro pozicija aiški. Šią problemą tarptautinės teisės rėmuose turi spręsti trys šalys: Didžiosios Britanijos ir Ekvadoro vyriausybės bei J. Assange'o advokatai. Prieglobsčio suteikimas, dėl kurio buvo sutarta ir nuspręsta savu laiku, negali būti amžinas. Tačiau kiek užtruks sprendimo paieškos, sunku prognozuoti“, – sakė jis.

Taip šalies diplomatijos vadovas atsakė į žurnalistų prašymą pakomentuoti informaciją, esą Ekvadoro prezidentas ketina uždrausti „WikiLeaks“ įkūrėjui ilgiau likti ambasadoje Londone.

Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad Ekvadoras atsisakys toliau suteikti J. Assange'ui prieglobstį ambasadoje ir perduos jį britų pareigūnams.

Žiniasklaidos duomenimis, susitarimas dėl J. Assange'o perdavimo Britanijai jau pasiektas arba bus sudarytas artimiausiu metu.

Vyriausybių paslaptis viešinančio tinklalapio „WikiLeaks“ įkūrėjas Ekvadoro ambasadoje Londone slepiasi nuo 2012 metų birželio. Į ambasadą jis atėjo siekdamas išvengti Europos arešto orderio ir išdavimo Švedijai dėl 2010 metais šioje Skandinavijos šalyje pradėto tyrimo dėl įtariamo išžaginimo ir lytinės prievartos.

Švedija pernai nutraukė tyrimą J. Assange'o atžvilgiu, bet britų policija vis dar siekia jį areštuoti, nes „WikiLeaks“ įkūrėjas nepasirodė teisme pažeisdamas paleidimo už užstatą sąlygas.

Jeigu būtų suimtas, J. Assange'ui grėstų ekstradicija į Jungtines Valstijas, siekiančias teisti jį už tūkstančių įslaptintų dokumentų nutekinimą.

Prieglobsčio K. Assange'ui suteikimas Ekvadorui jau atsiėjo 5 mln. JAV dolerių.