„WikiLeaks“ įkūrėjui Julianui Assange'ui Ekvadoras suteikė pilietybę
Ek­va­do­ras su­tei­kė pi­lie­ty­bę „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jui Ju­lia­nui As­san­ge'ui (Džu­lia­nui Asan­džui), ku­ris šios ša­lies am­ba­sa­do­je Lon­do­ne gy­ve­na nuo 2012 me­tų, kad iš­veng­tų areš­to, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trė Ma­ria Fer­nan­da Es­pi­no­sa (Ma­ri­ja Fer­nan­da Es­pi­no­za).

Per spaudos konferenciją Kite diplomatijos vadovė pranešė, kad australų kilmės vyras Ekvadoro piliečiu tapo gruodžio 12-ąją.

„Ekvadoro vyriausybė yra įgaliota suteikti pilietybę apsaugotajam asmeniui ir taip palengvinti... jo integraciją priimančioje valstybėje“, – žurnalistams sakė M. F. Espinosa.

Ji sakė, kad gruodžio 20-ąją buvo pateiktas prašymas, kad Didžioji Britanija suteiktų J. Assange'ui diplomatinį statusą, o kitą dieną Londonas šį prašymą atmetė.

Ekvadoro diplomatijos vadovės teigimu, Kitas nebesistengs spręsti problemos šiuo keliu dėl „gerų santykių, kuriuos turime su Jungtine Karalyste“.

„Ekvadoro vyriausybė neseniai paprašė ponui Assange'ui čia, Jungtinėje Karalystėje, suteikti diplomato statusą. JK šio prašymo nepatenkino ir neveda derybų su Ekvadoru šiuo klausimu“, – sakoma Britanijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

Ekvadoro bandymas gauti diplomato statusą 46 metų J. Assange'ui buvo dalis šalies pastangų išspręsti savo ilgamečio įnamio problemą. J. Assange'as į Ekvadoro ambasadą Londone persikraustė prieš penkerius metus, kad išvengtų suėmimo už jam metamus kaltinimus išžaginimu.

Nors pernai Švedija nutraukė tyrimą dėl 2010 metais padaryto įtariamo nusikaltimo, Britanijos policija laukia galimybės suimti J. Assange'ą, nes pažeidęs lygtinio paleidimo sąlygas jis nepasirodė teisme.

„Ekvadoras žino, kad norint išspręsti šią problemą Julianas Assange'as turi išeiti iš ambasados ir stoti prieš teismą“, – ketvirtadienį pareiškė Britanijos užsienio reikalų ministerija.

J.Assange'as atsisakė palikti Ekvadoro ambasados teritoriją, nes bijojo, kad bus išduotas JAV ir ten stos prieš teismą už 2010 metais „WikiLeaks“ paviešintus nutekintus slaptus JAV dokumentus.

Ekvadoro užsienio reikalų ministrė M. F. Espinosa antradienį sakė, kad Ekvadoras ieškos „trečios šalies ar asmens“, kad tarpininkautų siekiant galutinio susitarimo su Britanija dėl „WikiLeaks“ įkūrėjo J. Assange'o ateities.

„Be tarptautinio bendradarbiavimo ir taip pat suinteresuotas rasti išeitį Jungtinės Karalystės bendradarbiavimo sprendimas yra neįmanomas“, – ministrė sakė užsienio žurnalistams Kite.