„WikiLeaks“ įkūrėjui gali tekti ieškotis naujo prieglobsčio
Vy­riau­sy­bių pa­slap­tis vie­ši­nan­čio tink­la­la­pio „Wi­ki­Leaks“ įkū­rė­jas Ju­lia­nas As­san­ge'as ne­tru­kus ga­li ne­tek­ti prie­globs­čio Ek­va­do­ro am­ba­sa­do­je Lon­do­ne, penk­ta­die­nį pra­ne­šė si­tua­ci­ją ste­bin­tys te­le­vi­zi­jos CNN šal­ti­niai.

Pasak jų, J. Assange'ui šiuo metu klostosi „neįprastai bloga“ padėtis, tad „artimiausiomis dienomis“ – Ekvadoro sprendimu ar savo noru, jei diplomatinė misija taikys jam pernelyg griežtų apribojimų – jis gali palikti ambasadą.

2017-ųjų gegužę išrinktas Ekvadoro prezidentas Leninas Morenas anksčiau vadino „WikiLeaks“ įkūrėjo situaciją „paveldėta problema“.

Jei J. Assange'as išeis iš Ekvadoro ambasados, jis veikiausiai bus suimtas ir išduotas Jungtinėms Valstijoms, kaltinančioms jį slaptos informacijos skelbimu.

Pats J. Assange'as teigia, kad išbuvo atstovybėje 2 720 parų, įskaitant 53 dienas visiškos izoliacijos nuo išorinio pasaulio.

Jo teisininkai teigia, kad jis nepadarė jokių nusikalstamų ar smerktinų veiksmų ir „tiesiog skelbė gaunamą medžiagą, kaip tą daro įprasta žiniasklaida“.

Ekvadoro ambasadoje Londone „WikiLeaks“ įkūrėjas slapstosi nuo 2012-ųjų.