„Washington Post“: Rusija surengė kibernetinę ataką prieš olimpiados tinklus
Ru­si­jos ka­ri­nė žval­gy­ba įsi­lau­žė į šim­tus Pjong­čan­go žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių or­ga­ni­za­to­rių nau­do­tų kom­piu­te­rių ir ban­dė su­da­ry­ti įspū­dį, kad tai Šiau­rės Ko­rė­jos dar­bas, sek­ma­die­nį pra­ne­šė JAV dien­raš­tis „Was­hing­ton Post“, ci­tuo­da­mas ame­ri­kie­čių žval­gy­bos šal­ti­nius.

Pietų Korėja kiek anksčiau paskelbė, kad tiria informaciją apie su olimpinėmis žaidynėmis susijusių interneto puslapių ir transliavimo sistemų užgrobimą.

„Washington Post“ pranešė, jog Rusijos karinė žvalgyba (GRU) vasario pradžioje užvaldė apie 300 olimpiados organizatorių kompiuterių. Dėl to daug į žaidynių atidarymo ceremoniją bilietus nusipirkusių žmonių buvo užkirstas patekimas į renginį, nes jie negalėjo atsispausdinti bilietų.

Dienraštis nurodė, kad rusai nulaužė Pietų Korėjos kompiuterių maršrutizatorius ir įrašė ten kenkėjiškas programas, kurios leido jiems rinkti informaciją ir paralyžuoti tinklą.

Rusijos pareigūnai naudojosi Šiaurės Korėjos interneto tiekėjo paslaugomis, jog atrodytų, kad ataka susijusi su Pchenjanu.

Anot kai kurių kalbintų analitikų, kibernetinė ataka galėjo būti surengta kerštaujant už draudimą Rusijai dalyvauti olimpinėse žaidynėse. Kai kuriems šios šalies sportininkams leista dalyvauti olimpiadoje tik kaip „olimpiniams atletams iš Rusijos“.