„Roskomnadzor“ nusitaikė į programėlę „Telegram“
Ru­si­jos fe­de­ra­li­nė ry­šių rin­kos prie­žiū­ros tar­ny­ba „Ros­kom­na­dzor“ penk­ta­die­nį krei­pė­si į teis­mą lei­di­mo blo­kuo­ti su­si­ra­ši­nė­ji­mo prog­ra­mė­lės „Te­leg­ram“ vei­ki­mą Ru­si­jo­je.

Tarnybos pranešime teigiama, jog ieškinio pareiškimas Maskvos Tagankos rajono teismui pateiktas vadovaujantis federaliniu „Informacijos, informacijos technologijų ir informacijos apsaugos“ įstatymu bei atsižvelgus į tai, kad šią susirašinėjimo programėlę valdanti bendrovė „Telegram Messenger“ per pasibaigusį 15-os dienų laikotarpį neįvykdė reikalavimo Federalinei saugumo tarnybai (FSB) pateikti susirašinėjimo šifravimo kodus.

Pernai spalį Rusijos teismas skyrė 12 tūkst. eurų dydžio baudą šios populiarios momentinių pranešimų programėlės operatorei už atsisakymą perduoti FSB jų šifravimo kodus „Telegram“ vartotojų žinutėms netrukdomai skaityti. Baudos teisėtumą vėliau patvirtino Rusijos Aukščiausiasis Teismas.

„Telegram Messenger“ kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, tvirtindama, kad tuo buvo pažeisti trys Europos žmogaus teisių konvencijos straipsniai.

Nuo 2013 metų nemokamos „Telegram“, leidžiančios dalintis žinutėmis, nuotraukomis ir vaizdo įrašais grupėmis iki 5 tūkst. žmonių, vartotojų skaičius pasiekė beveik 100 milijonų. Tačiau ši programėlė kritikuojama dėl to, kad leidžia susirašinėti nusikaltėliams ir teroristams, nes tarnybos negali jų susekti. Tai ypač pasakytina apie „Islamo valstybės“ džihadistus, kurie aktyviai naudojasi šia programėle.

„Telegram“ valdančią bendrovę Jungtinėse Valstijose įkūrė paslaptingasis verslininkas Pavelas Durovas, kuris sukūrė ir Rusijoje itin populiarų socialinį tinklą „VKontakte“.