„Novičiok“ nuodijimo byloje – dar du įtariamieji
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos žval­gy­ba ieš­ko dar dvie­jų as­me­nų, įta­ria­mų pa­dė­jus Alek­sand­rui Pe­tro­vui ir Rus­la­nui Bo­ši­ro­vui, ku­riuos Lon­do­nas kal­ti­na apuo­di­jus bu­vu­sį dvi­gu­bą ru­sų šni­pą Ser­ge­jų Skri­pa­lį ir jo du­krą, sek­ma­die­nį pra­ne­šė lei­di­nys „The Su­nday Mir­ror“, rem­da­ma­sis šal­ti­niu iš vy­riau­sy­bės.

Pasak to šaltinio, vienas iš įtariamųjų – operacijos kuratorius ir „ambasados“ darbuotojas, o kitas – gydytojas, taip pat sekęs operaciją Solsberyje.

Tyrėjų teigimu, gydytojo galėjo prireikti, kad būtų patikrinta, ar A. Petrovas ir R. Boširovas patys nenukentėjo nuo nuodingos medžiagos.

Šaltinio manymu, įtariamieji Skripalių apnuodijimu galėjo susitikti su kitais dviem asmenimis po to, kai išvyko iš viešbučio Londone, prieš keliaudami į Solsberyje esantį S. Skripalio namą.

A. Petrovas ir R. Boširovas kaltinami kovo 4-ąją ištepus S. Skripalio namų durų rankeną kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“.

„Novičiok“ paveikti Skripaliai ir jiems į pagalbą atskubėjęs policininkas liko gyvi, bet netikrą kvepalų buteliuką, kuriame buvo tos medžiagos likučių, po kelių savaičių rado vienas vyras, gyvenantis netoli Solsberio esančiame Eimsberio miestelyje. Numanomus kvepalus jis atidavė savo draugei Dawn Sturgess; ši jais pasipurškusi apsinuodijo ir mirė.

Britanijos vyriausybė pareiškė, kad galutinė atsakomybė už pasikėsinimą į Skripalius tenka Rusijos prezidentui, tačiau Maskva tai įnirtingai neigia ir tvirtina, kad visus cheminius ginklus Rusija sunaikino prižiūrint Cheminio ginklo draudimo organizacijai (OPCW).