„Novičiok“ kūrėjas sužeistas per eismo įvykį
Bu­vęs So­vie­tų Są­jun­gos che­mi­nių gink­lų kū­rė­jas Vla­di­mi­ras Ug­le­vas, da­vęs ke­lis in­ter­viu apie bu­vu­sio Ru­si­jos ka­ri­nės žval­gy­bos pul­ki­nin­ko Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ir duk­ters Ju­li­jos ap­nuo­di­ji­mą Ang­li­jos Sols­be­rio mies­te, Ru­si­jos pie­ti­nia­me Ana­pos ku­ror­te bu­vo par­blokš­tas au­to­mo­bi­lio, bet jo gy­vy­bei pa­vo­jus ne­gre­sia, nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ tre­čia­die­nį sa­kė in­for­muo­tas šal­ti­nis.

„Vakar vienoje Anapos gyvenviečių garbaus amžiaus gyventojas nespėjo sustabdyti savo automobilio priešais V. Uglevą, kai šis ėjo per kelią, ir jį partrenkė“, – sakė šaltinis.

Pasak jo, mokslininkas buvo paguldytas į ligoninę dėl kojos ir galvos traumų, bet gydytojai nurodo, kad jo sužeidimai lengvi.

Įvykis oficialiai užregistruotas ir įformintas. Sprendžiama, ar patraukti administracinėn atsakomybėn automobilio vairuotoją, pridūrė šaltinis.

„Interfax“ neturi oficialių šaltinių informacijos apie įvykį.

Tačiau apie incidentą informuota rusų žurnalistė ir rašytoja Natalija Gevorkian agentūrai sakė, kad V. Uglevas „šiandien ketina išeiti iš ligoninės ir situacijos nedramatizuoja“.

Buvęs Rusijos Valstybinio organinės chemijos ir technologijos mokslinių tyrimų instituto (GOSNIIOChT) Volsko filialo mokslinis bendradarbis, vienas naujų nuodingų medžiagų kūrėjų V. Uglevas pastaruoju metu dažnai kalbėdavosi su žurnalistais apie įvykį Solsberyje, kuris sukėlė didelį rezonansą visame pasaulyje.

Kaip teigia britų ekspertai, 66 metų buvęs rusų dvigubas agentas S. Skripalis ir jo 33 metų dukra kovo 4 dieną buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas).

Jie buvo paguldyti į Solsberio ligoninę kritinės būklės.

Maskva kategoriškai neigia jai metamus kaltinimus ir pažymi, kad visus savo cheminius ginklus Rusija sunaikino 2017 metais, kontroliuojant Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai.

V. Uglevas interviu britų transliuotojui BBC sakė, kad vargu ar įmanoma įrodyti Rusijos kaltę dėl šio nusikaltimo.

„Jūs niekada neįrodysite Rusijos kaltės. Tai galima padaryti tik jei rasite konkrečią talpą, kurioje buvo konkreti nuodinga medžiaga“, – sakė jis.

Tuo pačiu jis neatmetė tikimybės, kad apnuodijant Skripalius galėjo būti panaudoti pavyzdžiai būtent tokios medžiagos, su kuria jis pats kažkada dirbo.

„Sprendžiant pagal didelį pavyzdžių grynumą jie galėtų būti iš tos partijos, kurią pagaminau asmeniškai aš. Tai medžiaga, kurią galima ilgai saugoti, ji neturi galiojimo termino“, – sakė chemikas.

Atsakydamas į klausimą, kodėl Skripaliams pavyko išgyventi po kontakto su tokia itin toksiška medžiaga, jis pareiškė, kad Solsberyje tikriausiai buvo panaudota „maža dozė – artima slenkstiniam lygiui“.