„Novičiok“ byloje pradėtas tyrimas dėl nužudymo
Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės po­li­ci­ja sek­ma­die­nį pra­dė­jo ty­ri­mą dėl nu­žu­dy­mo, mi­rus mo­te­riai, Pie­tų Ang­li­jo­je pa­veik­tai ta pa­čia ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga „No­vi­čiok“, ku­ri ke­tu­riais mė­ne­siais anks­čiau bu­vo pa­nau­do­ta prieš bu­vu­sį ru­sų dvi­gu­bą agen­tą Ser­ge­jų Skri­pa­lį.

Ministrė pirmininkė Theresa May sakė esanti „pasibaisėjusi ir sukrėsta“ dėl 44 metų Dawn Sturgess, trijų vaikų motinos, mirties. Premjerė taip pat pareiškė užuojautą jos šeimai.

D. Sturgess ir 45 metų Charlie Rowley birželio 30-ąją buvo atvežti į ligoninę kritinės būklės iš Eimsberio miestelio, esančio netoli Solsberio, kur kovą Sovietų Sąjungoje sukurta medžiaga „Novičiok“ buvo apnuodytas buvęs Rusijos karinės žvalgybos pulkininkas S. Skripalis ir jos duktė Julija. Skripaliai kelias savaites praleido ligoninėje, bet galiausiai atsigavo.

Didžioji Britanija ir jos sąjungininkės kaltina Rusiją mėginus nužudyti Skripalius, tačiau Maskva griežtai neigė turinti ką nors bendra su šiuo incidentu, išprovokavusiu aštrią tarptautinę diplomatinę krizę.

Policija nurodė, kad vadovausis įrodymais, bet patvirtino, kad pagrindinė tyrimo kryptis yra ryšys tarp incidentų Eimsberyje ir Solsberyje.

Vidaus reikalų ministras Sajidas Javidas praeitą savaitę reikalavo iš Maskvos atsakymų ir tvirtino niekada nesutiksiantis, kad Jungtinė Karalystė taptų „nuodų sąvartynu“.

Rusija savo ruožtu apkaltino Didžiąją Britaniją „nešvariais politiniais žaidimais“.

Manoma, kad Eimsberyje moteris ir vyras apsinuodijo palietę kažkokį nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ užterštą daiktą. Spėliojama, kad šis daiktas galėjo būti talpykla, kurioje buvo laikyta medžiaga, panaudota Skripaliams apnuodyti.

Pirmadienį policija pareiškė, kad negali atmesti naujų apsinuodijimo atvejų galimybės. „Tiesiog negaliu suteikti jokių garantijų“, – žurnalistams sakė policijos komisaro pavaduotojas Neilas Basu, kovos su terorizmu padalinio vadovas, kuris vadovauja tyrimui.

Policija informavo, kad Ch. Rowley tebėra ligoninėje kritinės būklės.

Solsberyje veikiančių benamių nakvynės namų, kur gyveno D. Sturgess ir kurie buvo evakuoti apsinuodijus porai, gyventojai sakė liūdintys dėl žinios apie jos mirtį.

„Tai galėjo lengvai nutikti bet kam – man arba mano partnerei, – naujienų agentūrai AFP vėlai sekmadienį sakė 27 metų Benas Jordanas.

Tyrimą padeda vykdyti apie 100 kovos su terorizmu pareigūnų, o policija penktadienį nurodė, kad šis procesas gali trukti „savaites ir mėnesius“. Kol kas nėra jokių įrodymų, kad pora lankėsi kurioje nors iš vietų, susijusių su Skripalių apnuodijimu.

„Detektyvai toliau tęs kruopštų ir tikslų darbą, kad surinktų visus prieinamus įrodymus ir kad galėtume suprasti, kaip du piliečiai buvo paveikti šia itin pražūtinga medžiaga, nusinešusia Dawn gyvybę“, – pabrėžė N. Basu.

Skripaliai buvo išrašyti iš ligoninės, bet tyrimas dėl prieš juos surengto išpuolio tebevykdomas. Tiriant šią bylą kol kas niekas nebuvo sulaikytas.