„Facebook“ blokavo šimtus dezinformacijos kanalų
So­cia­li­nis tink­las „Fa­ce­book“ pa­skel­bė ėmę­sis veiks­mų prieš sla­pias klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos kam­pa­ni­jas, sie­ja­mas su Ira­nu ir Ru­si­ja, bei už­da­ręs šim­tus pa­sky­rų. Taip sie­kia­ma ko­vo­ti su me­la­gin­go­mis nau­jie­no­mis ar­tė­jant rin­ki­mams Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se ir ki­to­se ša­ly­se.

Buvo pašalinta per 650 paskyrų ir puslapių, kurie buvo identifikuoti kaip „paskyrų tinklai, klaidinantys žmones pristatydami savo veiklą“, taip sakė socialinį tinklą valdančios bendrovės generalinis direktorius Markas Zuckerbergas.

Pasak jo, tyrimas tebevykdomas, apie jį informuota JAV teisėsauga, bet kai kurių puslapių turinys buvo susietas su Iranu ir grupėmis, veikiausiai palaikančiomis ryšius su Rusijos žvalgybos operacijomis. „Esame įsitikinę, kad jie yra dviejų atskirų kampanijų dalys“, – sakė M. Zuckerbergas.

Minimose paskyrose, įskaitant sukurtas „Facebook“ valdomame tinkle „Instagram“, skelbiamas turinys buvo pateikiamas kaip nepriklausomų šaltinių arba pilietinės visuomenės grupių skelbiamos naujienos, bet iš tikrųjų tos grupės veikė koordinuotai.

Tyrimas pradėtas gavus informacijos iš kibernetinio saugumo bendrovės „FireEye“. Ji nustatė šių paskyrų ryšį su Irano valstybine žiniasklaida, patikrinusi viešai prieinamą tinklalapių registracijos informaciją, kompiuterinius adresus ir informaciją apie paskyrų administratorius.

Tarp pateiktų pavyzdžių minima paskyra „Quest 4 Truth“, tvirtinusi esanti nepriklausoma Irano žiniasklaidos organizacija. Ji buvo susieta su televizija „Press TV“, glaudžiai susijusia su Irano valstybine žiniasklaida.

„Facebook“ taip pat pašalino grupę puslapių ir paskyrų, susijusių su šaltiniais, kuriuos JAV vyriausybė anksčiau yra identifikavusi kaip Rusijos karines tarnybas.

„Dalis jų yra tie patys blogi veikėjai, kuriuos pašalinome dėl kibernetinio saugumo atakų prieš 2016 metų JAV rinkimus. Naujesnė veikla buvo sutelkta į politiką Sirijoje ir Ukrainoje“, – aiškino „Facebook“ kibernetinio saugumo politikos vadovas Nathanielis Gleicheris.

Šios paskyros buvo susietos su grupe „Inside Syria Media Center“. Kaip nustatė analitinis centras „Atlantic Council“ ir kitos organizacijos, minėta grupė slapta skleidė prorusišką ir Sirijos prezidento Basharo al Assado režimą palankiai nušviečiantį turinį.

„Draudžiame tokio tipo veiklą dėl autentiškumo reikalų, o žmonėms reikia pasitikėti tuo, ką jie mato per „Facebook“, – sakė M. Zuckerbergas.